Saturday, December 10

Uoči Kurban-bajrama: Preporuke IZ u BiH, Agencije za certificiranje halal kvalitete i INZ-a u vezi klanja kurbana, zbrinjavanja mesa i otpada

0

Institut za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice (INZ) već četiri godine kontinuirano unapređuje saradnju sa Agencijom za certificiranje halal kvaliteta BiH i Rijasetom islamske zajednice Bosne i Hercegovine (BiH), uokviru priprema za obilježavanje Kurban-bajrama.

Uz edukativni tekstualni materijal i brošure, i ove godine je priređen edukativni video materijal za sve one koji namjeravaju obaviti vjerski obred klanja kurbana, a žele da ga provedu pridržavajući se zdravstvenih i vjerskih propisa. Ove godine je video materijal “obogaćen” i titlovima, koje mogu koristiti osobe sa oštećenjem sluha, ali i osobe koje nisu u mogućnosti da slušaju, nego samo gledaju snimljeni materijal.

Opći zahtjevi za halal klanje

Osnovni zahtjevi u vezi sa postupanjem sa životinjama namijenjenim za halal klanje imaju svoje utemeljene u islamskim propisima i identični su sa propisima o kurbanu.


– Životinja namijenjena za klanje mora biti halal, mora se posjedovati potvrda o izvršenom veterinarskom pregledu koja potvrđuje da je životinja zdrava, životinja za klanje mora biti živa u trenutku klanja, životinje koje su napunile 1/3 perioda gravidnosti ne smiju biti zaklane, životinja za klanje mora biti prethodno hranjena dozvoljenom hranom bez primjesa porijeklom od drugih životinja, hormona ili sedativa, mora se obezbijediti odmor u adekvatnim uvjetima za životinje koje su transportovane iz daljine, postupanje sa životinjama u svim fazama mora biti humano i ne smije uzrokovati njihovo mučenje, osoba koja obavlja čin klanja mora biti musliman, psihički zdrav i osposobljen za tu aktivnost, navodi direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH Damir Alihodžić.


On ističe da se usmjeravanje životinja za klanje kroz koridore do mjesta za klanje mora se obavljati na human način. U slučajevima kada se vrši organizirano klanje u klaonicama, preporučeno je da se ono obavlja u objektima koji ispunjavaju sve tehničke preduvjete za halal klanje i za to posjeduju halal certifikat.
– Poželjno je da svaka osoba lično zakolje svoj kurban, a ako to nije u stanju da uradi može prepustiti da to neko drugi uradi za njega. Alternativno, osoba koja želi lično zaklati svoj kurban ali to ne zna ili nema dovoljno iskustva, treba to obaviti uz pomoć druge stručne osobe, ističe Alihodžić. Cjelokupan set preporuka u ime Agencije za certificiranje halal kvalitete možete vidjeti na Youtube linku https://youtu.be/oRn7NPZqqdU

Komentari
Share.

Comments are closed.