ČITATE:generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić