Subota, 13 Jula, 2024
No menu items!
NaslovnicaBiznisUPFBiH organizira trening za kompanije o provedbi mjera zaštite na radu

UPFBiH organizira trening za kompanije o provedbi mjera zaštite na radu

U okviru realizacije projekta “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu”, kojeg realizira Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, planirana je organizacija obuka za kompanije iz Federacije BiH o primjeni Zakona o zaštiti na radu FBiH.

Svaki od pet planiranih treninga osim općih informacija o Zakonu o zaštiti na radu u FBiH i načinima njegovog efikasnog  provođenja u kompanijama, će imati i poseban dio namijenjen specifičnim djelatnostima.  

Prvi trening će biti organiziran 12. oktobra/listopada 2023. godine sa početkom u 09,00 sati  u prostorijama Poslovno-obrazovnog centra Udruženja poslodavaca u FBiH, Maršala Tita 6, Sarajevo.

“U okviru edukacije stručnjaci za zaštitu na radu će upoznati predstavnike kompanija (rukovodeće menadžere, HR menadžere, osobe zadužene za provedbu mjera zaštite na radu u kompanijama) sa informacijama vezanim za provođenje mjera zaštite na radu, specifičnim zahtjevima za pojedine djelatnosti, načinima primjene zakonskih odredbi u kompanijama. Pored toga, nastojat ćemo generisati ključna pitanja kroz treninge koja bi na okruglom stolu koji će se održati u novembru obrađivali učesnici (predstavnici zakonodavne, izvršne vlasti zajedno sa poslodavcima), kako bi se riješile brojne nedoumice i nedorečenosti koje je sa sobom donio novi Zakona o zaštiti na radu FBiH. Na trening se mogu prijaviti članice UPFBiH, ali i sve druge kompanije koje žele unaprijediti zaštitu na radu i doprinijeti poboljšanju postojećeg Zakona o radu FBiH.

Prvi trening namijenjen je uredskom poslovanju i špediciji. U okviru dijela koji se odnosi na uredsko poslovanje očekujemo da nam se prijave kompanije iz FBiH koje se bave IT poslovima, turizmom, ugostiteljstvom, kreativna industrija i slične djelatnosti. Naredni treninzi u okviru edukacije namijenjeni su djelatnostima metalne industrije, drvne industrije i šumarstva, hemijske te građevinske industrije”, kaže Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

 Cilj provođenja edukacije je pomoći kompanijama da na adekvatan način i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu FBiH provedu mjere zaštite na radu, ali i definiranje glavnih izazova i potreba koje proizlaze iz provedbe ovog i podzakonskih akata. Na osnovu interaktivnih treninga dobit će se dodatne informacije trenutnog stanja u pogledu zaštite na radu, uključujući najnovija dostignuća, usklađenost sa međunarodnim i EU standardima, kao i nedostatke nove zakonske regulative. U isto vrijeme, to je i podrška kompanijama kroz obuku i savjetovanje da usklade svoje poslovanje sa novim Zakonom.

Sve kompanije zainteresirane za prvi trening mogu prijaviti svoje predstavnike do 10. oktobra/listopada 2023. godine do 17,00 sati na mail adresu: info@upfbih.ba  ili broj telefona 033 552 560. 

O terminima i mjestu održavanja naredna četiri treninga predstavnici kompanija iz FBiH će biti pravovremeno obaviješteni.

U okviru projekta “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu” razvijen je ovaj sveobuhvatni trening koji će u kasnijoj fazi biti integriran u help desk.  Projekat “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu”se provodi u sklopu projekta “EU4Business Recovery” koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Za više informacija posjetite www.eu4business.ba .

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO