Utorak, 23 Jula, 2024
No menu items!
NaslovnicaBiznisNLB Banka d.d. Sarajevo potpisala ugovor o poslovnoj suradnji sa Razvojnom bankom...

NLB Banka d.d. Sarajevo potpisala ugovor o poslovnoj suradnji sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine

NLB Banka d.d. Sarajevo jučer je zaključila ugovor o poslovnoj suradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH kojim se uređuju međusobni odnosi između ove dvije strane u dijelu kvalifikovanosti Banke za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, kao i drugi uslovi pod kojima se izdaju garancije Garancijskog fonda. Potpisivanju ugovora prisustvovali su Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke i Denis Hasanić, član Uprave Banke. Razvojna banka Federacije BiH, u ime i za račun Federacije BiH upravlja Fondom, te provodi postupak izdavanja garancija Fonda i obavlja druge poslove vezane za funkcionisanje Garancijskog fonda kao instrumenta pomoći Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

”Imajući u vidu negativne posljedice prouzrokovane pandemijom COVID-19, drago nam je da nam je kroz ovu suradnju pružena mogućnost da klijentima olakšamo finansiranje, te da dodatno podržimo njihovo poslovanje. Ova suradnja omogućava da klijentima damo podršku za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, investicija manjeg obima, kao i završavanja započetih investicija, naravno, pod uslovom da ispunjavaju kriterije koje određuju kreditno-garantni programi.”, izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke.

Način funkcionisanja Garancijskog fonda definisan je ugovorima o poslovnoj saradnji sa komercijalnim bankama, odnosno, Razvojna banka Fedracije BiH će, u ime Federacije BiH, izdavati garancije Garancijskog fonda bankama kao instrument obezbjeđenja 50 posto glavnice kredita koji banke odobravaju svojim klijentima. Ukupna finansijska korist Garancijskog fonda je na privrednicima i obrtnicima, a komercijalne banke će odobravati kredite krajnjim korisnicima uz korištenje garancije Fonda kao instrumenta obezbjeđenja 50 posto kredita, uz dodatne povoljnije uslove u vidu i/ili smanjenja kamatne stope i/ili umanjenog kolaterala.”, izjavio je dr. sc. Semir Fejzić, v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.

Garancije Fonda mogu se izdavati samo za korisnike kredita/pravna lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojima NLB Banka d.d. Sarajevo može obezbijediti finansiranje u maksimalnom iznosu do 5 miliona KM. Namjena Fonda jeste osnaživanje kreditnog potencijala pravnih lica, poboljšanje uslova za održivi razvoj privrede i zapošljavanje, a u skladu sa ublažavanjem negativnih posljedica pandemije oboljenja COVID-19 na privredu Bosne i Hercegovine.

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO