Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!
NaslovnicaZdravljeZapočnite jutro sa zdravom žlicom Zelenog meda!

Započnite jutro sa zdravom žlicom Zelenog meda!

Zeleni Med slovi kao “PRIRODNI LIJEK” zbog iznimno ljekovitog sastava te širokog spektra djelovanja. Prvenstveno je namijenjen za jaĉanje otpornosti organizma, pomaţe kod kašlja, bronhitisa, astme, anemije, gastritisa, iscrpljenosti organizma, neredovite stolice. Preporuĉuje se konzumirati ga svakodnevno preventivno za cijelu obitelj; djeci, trudnicama, odraslima, sportašima a posebno osobama koje su izloţene stalnom stresu (menadţeri, studenti) te kod svih kroniĉnih oboljenja, karcinoma i kemoterapije, za brţi oporavak od bolesti. Uz ljekovitu brokulu, matiĉna mlijeĉ, mlada pšenica, baby propolis i bagremov med ĉine pravu riznicu zdravlja!

BROKULA – KRALJICA ZDRAVLJA – GLAVNI SASTOJAK ZELENOG MEDA! Sadrţi velike koliĉine antioksidanasa. Zbog velikog udjela vitamina C jaĉa obrambenu sposobnost organizma te dokazano zaustavlja širenje karcinoma. Bogata je vitaminom B9 te se preporuĉuje kod anemije. Obiluje mineralima kao što su kalcij, kalij, ţeljezo i magnezij te je prepuna folne kiseline (svi su odliĉni protiv stresa). Proĉišćava jetru i vrlo je bogata celulozom koja stimulira rad crijeva. Prisutnost vlakana smanjuje rizik od raka, posebno raka debelog crijeva, te regulira razinu šećera u krvi. Zbog lake probavljivosti brokule, na prirodan naĉin se regulira kroniĉni zatvor odnosno probava. Brokula sadrţi velike koliĉine folne kiseline i flavonoida kaempferola koji imaju protualergijsko djelovanje. Ona je dobar izvor kalcija i vitamina K koji su bitni za zdravlje kostiju i prevenciju osteoporoze. Lutein, dijetalna vlakna, B-vitamini i folna kiselina koje brokula sadrţi bitni su za odrţavanje normalnih razina kolesterola u krvi. TakoĊer vitamin B6, folna kiselina i karetoniod lutein poboljšavaju zdravlje arterija, sprjeĉavaju bolesti srca i moţdanog udara. U brokuli su pronaĊena ĉak tri aktivna sastojka koja štite od RAKA: 3,3-dindolimetan (DIM), glukorafanin i indol-3-karbinol. Ovi sastojci blokiraju razvoj stanica raka i sprjeĉavaju rak crijeva, ţeluca, dojke, maternice i prostate. Zahvaljujući visokom sadrţaju kalija i magnezija brokula pomaţe odrţavati krvni tlak unutar normalnih granica.

MATIĈNA MLIJEĈ Zelenom Medu daje veliku potporu u njegovom djelovanju kod teških i neizljeĉivih dugotrajnih oboljenja. Djeluje kao prirodni bio stimulator. Izuzetno jaĉa imunitet i time sprjeĉava nastanak i razvoj bolesti. Daje iscrpljenom organizmu energiju i snagu, poboljšava rad središnjeg ţivĉanog sustava. Bogat je izvor minerala, vitamina, proteina i enzima. Sadrţi vitamine A, B, C, D i E s posebnom visokom koncentracijom vitamina B5, (pantontenske kiseline) i B6. Jedini je prirodni izvor acetilkolina u ĉistom obliku; sastojka odgovornog za prijenos ţivĉanih poruka, razvoj mozga i pamćenja. U njoj se nalaze mnoge tvari koje sprjeĉavaju razvoj i razmnoţavanje bakterija i virusa. Budući da
aktivne komponente matiĉne mlijeĉi pripadaju kategoriji hormona, pripisuju joj se ljekovita svojstva u lijeĉenju neuropsihoza jer ima biološki utjecaj na funkciju nadbubreţne ţlijezde. Matiĉna mlijeĉ u Zelenom Medu je vrlo korisna za djecu i mlade jer potiĉe rast te za sportaše jer pruţa veliki porast energije. Kod starijih osoba i onih koji pate od stresa i depresije stimulira razliĉite funkcije u tijelu, regulira ţivĉanu napetost, potiĉe dobro raspoloţenje i štiti od preranog starenja stanica.

Matiĉna mlijeĉ i ostale sirovine ĉine Zeleni med tokom zime idealan prirodan proizvod s kojim se potpuno moţete zaštititi od VIRUSA, PREHLADE I GRIPE TE UŢIVATI ZDRAVI U ZIMSKIM RADOSTIMA

BABY PROPOLIS namijenjen je posebno za djecu jer ne sadrţi alkohol. Po svom sastavu je prirodni antibiotik pa preventivno djeluje kod upale grla i ţdrijela. Osim što ima antibakterijski i antivirusni uĉinak, djeluje sinergistiĉki s nekim antibioticima, pojaĉavajući njihov bakteriostatski uĉinak i do 100 puta. Sinergistiĉko jaĉanje antibiotskog uĉinka u kombinaciji s propolisom, ĉak i u sluĉajevima kad antibiotici sami ne djeluju, upućuje na obećavajuću ulogu propolisa u terapiji protiv virusa i bakterija. Tim više što nije toksiĉan, ne izaziva razvoj otpornosti i ne oštećuje normalnu crijevnu floru. Svi navedeni uĉinci propolisa i posljediĉna blagotvorna djelovanja na koţi i sluznicama samo potvrĊuju njegovu nezaobilaznu ulogu kao pomoćnog ljekovitog sredstva u tretiranju brojnih poremećaja i stanja. Propolis prepoznat kao lijek 21. stoljeća savršeno se uklopio u Zeleni Med koji je PRIRODNI LIJEK 21. STOLJEĆA.

MLADA PŠENICA je izvrstan prirodni izvor vlakana, proteina, vitamina i minerala sa znaĉajnom koliĉinom klorofila, beta karotena i ţeljeza. Doprinosi urednoj probavi, uklanjanju toksina iz tijela i poboljšanju krvnih zrnaca. Povećava broj crvenih krvnih zrnaca, ĉisti krv i druge organe (jetru!) te stimulira metabolizam. Zbog visokog udjela klorofila (ĉak 70%) obogaćuje krv kisikom. Potiĉe rad štitnjaĉe i smanjuje kiselost organizma. Pomaţe kod ĉira na ţelucu i drugih ţeluĉanih tegoba. Koristi se kod ulceroznog kolitisa, zatvora, proljeva i drugih probavnih tegoba. Izbacuje višak sluzi iz tijela, pomlaĊuje organizam, proljepšava koţu, kosu i nokte. Jaĉa imunitet i podiţe nivo energije.

BAGREMOV MED djeluje umirujuće, pomaţe kod nesanice, nervoze i napetosti, olakšava simptome gripe i prehlade te drugih bolesti respiratornog sustava kao što su bronhitis, upala grla i sinusa. Med je od velike pomoći i kod raznih probavnih tegoba, gastritisa i ĉira na ţelucu. Preporuĉuje se sportašima zbog energije i stimulacije srca te kod umora, iscrpljenosti, anoreksije ili gubljenja apetita. Sadrţi tvari koje mogu zakoĉiti rast bakterija tj. posjeduje antibakterijska svojstva, a pokazao se djelotvoran i u borbi protiv virusa. Med pokazuje utjecaj na inhibiciju maligne proliferacije stanica i ima antimutageno djelovanje. Svakodnevna dugotrajna konzumacija moţe smanjiti incidenciju nastanka tumora i malignih bolesti.

“Sastojke Zelenog Meda sam proučavala, usavršavala, ispitivala im ljekovitost te pratila svjetska znanstvena istraživanja. Sav trud, rad i požrtvovnost bili su sa svrhom da pomognem oboljelima, odnosno da osmislim “Prirodni lijek” koji će nekima omogućiti izlječenje a nekima olakšati tegobe. Sav moj trud uložen u dugogodišnje proučavanje najtežih bolesti dolazio je iz mog srca jer su apiterapija i fitoterapija moj poziv i ljubav prema biljkama koju sam naslijedila od svog oca, gospodina Pere Antičevića. ” Klaudija Antičević

Želimo Vam dobro zdravlje! Antič evi ć – Zeleni Med j.d.o.o. Republika Hrvatska www.anticevic – zdravlje.com.hr zelenimedanticevic@gmail.com Tel:+385 1 580 5311 Mob:+385 95 567 7143 ISPORUKA PROIZVODA ZA BIH SVAKI DRUGI PETAK U MJESECU!

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO