Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023
No menu items!
NaslovnicaBiznisUdruženje poslodavaca FBiH traži obavezno uključivanje poslodavaca u donošenje propisa u FBiH

Udruženje poslodavaca FBiH traži obavezno uključivanje poslodavaca u donošenje propisa u FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predložilo je izmjene i dopune poslovnika o radu Vlade FBiH, Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH te Uredbe o procjeni uticaja propisa FBiH, s ciljem obaveznog uključivanja poslodavaca u procese donošenja zakonskih rješenja, naročito onih čije će donošenje imati uticaj na poslovanje u FBiH. Cilj prijedloga koji su dostavljeni Vladi i Parlamentu FBiH jeste da se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti upoznaju sa mišljenjem i stavovima poslodavaca, ali i sindikata kao članova Ekonomsko socijalnog vijeća za teritoriju FBiH o zakonima i odlukama koje donose Vlada i Parlament FBiH.
“Jedino u Federaciji BiH, poslodavci nisu direktno uključeni u donošenje zakonskih propisa, koji najčešće direktno utiču na poslovanje kompanija. Uključivanje poslodavaca u proces donošenja zakonskih propisa je uobičajena praksa propisana međunarodnim konvencijama i sporazumima koja se odavno primjenjuje u zemljama Evropske unije, regiona pa i u susjednom entitetu. Naime, u Republici Srpskoj su predstavnici poslodavaca članovi pojedinih odbora  Narodne skupštine RS i ravnopravno iznose stavove i mišljenja poslovne zajednice o prijedlozima zakona”, kaže Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.
Tako u prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika o radu Vlade FBiH, poslodavci traže da se prije usvajanja programa rada Vlade FBiH pribavi mišljenje reprezentativnih socijalnih partnera u Federaciji BiH. U prijedlozima izmjena  i dopuna poslovnika o radu Zastupničkog i Doma naroda FBiH se traži da u radna tijela domova mogu biti imenovani predstavnici reprezentativnog udruženja poslodavaca i reprezentativnog sindikata za teritoriji FBiH,  koji  imaju pravo učešća u raspravi,  bez prava odlučivanja. Također, poslodavci zahtjevaju da im se omogući prisustvo na sjednicama oba doma Parlamenta Federacije BiH kako bi poslanike u Predstavničkom domu i delegate u Domu naroda mogli upoznati sa stavovima zakona koji je na dnevnom redu a koji je od posebnoh interesa za poslodavce.
U incijativi za izmjenu pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH, UPFBiH traži da obrazloženje propisa sadrži obavezno mišljenje ESV FBH,  ukoliko se o propisu koji se donosi raspravljalo na ESV FBiH.  Također i ukoliko je propis od posebnog interesa za jednog ili oba  socijalna partnera, obrazloženje obavezno sadrži mišljenje i primjedbe reprezentativnih socijalnih partnera za FBiH,  koji su dati u postupku konsultacija.
Kada je u pitanju Uredba o procjeni uticaja propisa FBiH, poslodavci traže da sastavni dio procjene bude i mišljenje UPFBiH, odnosno, ESV FBiH.
UPFBiH uputilo je Vladi FBiH, premijeru FBiH Fadilu Novaliću, dopremijerima FBiH Jelki Miličević i Vesku Drljači, zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafisklane namete u FBiH. U zahtjevu je istaknuto da veliki broj parafiskalnih nameta ima negativan utjecaj, jer je to jedno nevidljivo opterećenje koje znatno utječe na smanjenu konkuretnost domaće privrede. „Shodno tome, smanjenjem i ukidanjem parafiskalnih nameta stvorili bi se povoljniji uvjeti za poslovanje bh. privrednika, a samim tim i za izgradnju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Također, ubrzao bi se ekonomski rast i razvoj države, smanjila siva ekonomija, povećala zaposlenost i privukli strani investitori.  Koordinaciono tijelo sastajalo bi se dva puta mjesečno. Sastankom bi predsjedavao predstavnik Federalnog ministarstva finansija, gdje bi na dnevnom redu mogla biti razmatrana najviše dva parafiskalna nameta“, pojasnio je Pandurević.
Prema njegovim riječima, koordinaciono tijelo bi razmatralo opravdanost ukidanja/smanjenja parafiskalnih nameta.
Udruženje poslodavaca FBiH je o svim ovim inicijativama upoznalo i tražilo podršku Delegacije EU u BiH,  OHR-a, ambasada u BiH i USAID-a.
 
 

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO