Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!
NaslovnicaDešavanjaUNICEF BiH i Fondacija Infohouse organizirali okrugli stol „Svako dijete treba porodicu"...

UNICEF BiH i Fondacija Infohouse organizirali okrugli stol „Svako dijete treba porodicu" u EU Info centru u Sarajevu

U Bosni i Hercegovini više od 2.000 djece živi bez roditeljskog staranja, a približno polovina njih odrasta u određenim ustanovama. Stoga je neophodno promovirati hraniteljstvo kao model koji pruža optimalno porodično okruženje za rast i svestrani razvoj djece. Istaknuto je to danas na okruglom stolu „Svako dijete treba porodicu“, koji su u EU Info centru u Sarajevu organizirali UNICEF BiH i Fondacija Infohouse.

Skup, koji je okupio djecu i potencijalne hraniteljske porodice, te predstavnike sistema socijalne zaštite i nevladinih organizacija, bio je prilika za razmatranje različitih aspekata koji se tiču statusa djece bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja. Voditeljica UNICEF-ove kampanje „Svako dijete treba porodicu“ u BiH Nineta Popović novinarima je kazala da se radi o aktivnostima koje se u sklopu programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica“ provode u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru, a čija je realizacija počela prije dvije godine. Ocijenila je da su u kontekstu promoviranja hraniteljstva, odnosno udomljavanja djece bez roditeljskog staranja već napravljeni značajni pomaci, uključujući i brojne edukativne aktivnosti za predstavnike institucija i nadležnih tijela, kao i pružanje odgovarajućih servisa zainteresiranim hraniteljskim porodicama.
Sama kampanja „Svako dijete treba porodicu“ usmjerena je na potencijalne udomitelje, a s ciljem da se što veći broj građana zainteresira za taj projekt – potcrtala je Popović, navodeći kako porodica nesporno predstavlja najoptimalnije okruženje za rast i razvoj svakog djeteta. Pojasnila je da je procedura u tom pogledu prilično jednostavna, te da ukoliko postoji interes za udomljavanje djece potrebno se obratiti nadležnom centru za socijalni rad koji će potencijalne udomitelje uputiti u sve detalje tog postupka.

Na značaj odgovarajuće skrbi za djecu bez roditeljskog staranja ukazala je i šefica Pres-ureda Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i EUSR-a Jamila Milović Halilović, podsjećajući da je EU jedan od partnera u spomenutom projektu te da finansira njegovu realizaciju s oko milion eura. Ističe da su djeca jedan od najranjivijih dijelova svakog društva, uz uvjerenje da svako dijete ima pravo na porodicu, te podsjeća da je na početku projekta bilo oko 200 udomiteljskih porodica, a da ih sada ima oko 400, što predstavlja poticaj za još snažniji angažman svih koji su involvirani u spomenute aktivnosti. Istovremeno, navodi da je u smislu kreiranja i osiguranja odgovarajućeg zakonskog okvira za otvaranje novih mogućnosti koje su, prevashodno, u interesu djece i njihovog psihološkog, emocionalnog i svakog drugog razvoja, ostvaren značajan napredak.
Direktorica nevladine organizacije „Hope and homes for children“ u BiH Anisija Radenković istaknula je spremnost te organizacije da podrži vlasti u BiH u reformi dječije zaštite, s akcentom na djecu bez roditeljskog staranja i porodice pod rizikom razdvajanja. I ona je naglasila važnost odrastanja djece u sklopu porodica, navodeći da su veze/interakcije koje se u tom okviru stvaraju temelj za sve kasnije odnose u životu, te da se takve veze ne mogu razvijati unutar institucija. Po njenim riječima, porodica daje puno više poticaja za razvoj djeteta od bilo kojeg drugog okruženja, te otvara mogućnost za njegov svestrani rast i dobrobit.
Okrugli sto je bio prilika i za upoznavanje o sadržaju Konvencije o pravima djeteta (CRC) i drugih međunarodnih instrumenata za ljudska prava u kojima se ističe važnost sprečavanja razdvajanja djeteta od njegove porodice, kao i o Zakonu o hraniteljstvu i drugim aktima koji su u funkciji povećanja broja djece u hraniteljstvu i njihove socijalne inkluzije, te poboljšanje uvjeta i standarda hraniteljskih porodica.
(Fena)

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO