Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!
NaslovnicaPromoIZABERITE ZDRAVLJE: nastavak kampanje živi zdravije i sigurnije uz BSO i PSA

IZABERITE ZDRAVLJE: nastavak kampanje živi zdravije i sigurnije uz BSO i PSA

Neka tekst koji je pred vama osvijesti važnost brige za zdravlje i redovitog odlaska na preventivne preglede.

prim.mr.sci.dr. Nina Jurić, specijalista kliničke citologije
prim.mr.sci.dr. Nina Jurić, specijalista kliničke citologije

Iako se osjećate potpuno zdravi, značaj redovnih godišnjih sistematskih pregleda, kojima se utvrđuje cjelokupno zdravstveno stanje je neupitan. Iskustva su pokazala da je godišnji sistematski pregled osnova očuvanja zdravlja. Većina ljudi je počela shvaćati važnost ulaganja u prevenciju svog zdravlja, jer bolje je i u konačnici jeftinije na vrijeme spriječiti bolest.
Poliklinika Sunce – Agram je medicinski centar opremljen najsavremenijom medicinskom opremom koji svojim klijentima pruža maksimalan komfor. Osigurava bržu, efikasniju i precizniju dijagnostiku.
Poliklinika Sunce – Agram sa stručnim timom liječnika specijalista i vrhunskom medicinskom opremom, jamči Vam vrhunsku uslugu u ugodnim prostorima i u dogovoreno vrijeme.

 Značaj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?

Program Bosna Sunce dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja usmjeren je na prevenciju i rano otkrivanje bolesti kao bitan preduvjet uspješnog liječenja. Medicinske usluge i sistematski pregledi vezani za dobrovoljno zdravstveno osiguranje provode se putem Poliklinike Sunce – Agram u Sarajevu. Sistematski pregled, kao sastavni dio police, uključuje: internistički pregled, EKG, RTG srca i pluća, pregled dojki (UZV i mamografija), UZV trbuha, ginekološki pregled i PAPA test, ginekološki UZV, UZV prostate i PSA, kao i laboratorijske pretrage.
Posebno bi se osvrnuli na prevenciju zdravlja žena i najčešćih  bolesti koje se javljaju u ovoj populaciji. Najčešći tumori kod žena su karcinom dojke i vrata maternice pa ćemo se fokusirati na te dvije oblasti.
PAPA test i mamografija su skrining testovi, ne dijagnostički testovi, što znači da žene bez simptoma trebaju biti testirane u određenim vremenskim intervalima, da bi se bolesti otkrile na vrijeme i uspješno liječile.

 RAK VRATA MATERNICE
 Što je Papa test?

PAPA test je sigurna, neinvazivna medicinska pretraga koja se sastoji od uzimanja stanica sa cerviksa (vrata maternice) i prenošenja istih na staklo. Uzorak  stanica za analizu uzima specijalist ginekolog.  Stanice se posebno fiksiraju i obrađuju nakon čega ih analiziraju citotehnolog i klinički citolog u Odjelu za kliničku citologiju Poliklinike Sunce – Agram.

 Kada početi sa prvim Papa testom?

Svaka žena kada postane seksualno aktivna ili navrši 18 godina treba obavljati redovite ginekološke preglede koji uključuju i PAPA test jedan put godišnje kontinuirano kroz cijeli život. Većina prekanceroznih promjena (CIN) sporo napreduje i zahvaljujući tome moguće ih je otkriti i liječiti prije nego razviju malignitet.

Što uzrokuje rak vrata maternice?

Infekcija HPV virusom iz tzv. skupine visokog rizika povećava rizik razvoja karcinoma cerviksa, jer može uzrokovati promjene na stanicama koje se otkrivaju u PAPA testu. Većina spolno akitvnih osoba će se tijekom svog života zaraziti HPV virusom, ali kod samo malog broja žena će se razviti rak vrata maternice.
Koji su simptomi raka vrata maternice?
Simptomi raka vrata maternice su nespecifični i rijetki. Veoma važno je napomenuti da predstadiji raka vrata maternice ne pokazuju nikakve simptome bolesti. Uznapredovale stadije bolesti najčešće prate nepravilna krvarenja.

Terapija prekanceroznih promjena vrata maternice?

Ukoliko promjena perzistira ili se pogoršava  prema CIN-u 2 i 3 potrebna je biopsija i patohistološka verifikacija. Umjerene CIN 2 ili teške CIN 3 promjene spadaju u skupinu prekanceroza, mogu se razviti u karcinom vrata maternice i zahtijevaju liječenje. Postoji više načina liječenja CIN-a i terapijski pristup je različit zavisno o stepenu promjene, lokalnom nalazu, veličini promjene, dobi pacijentice i broju poroda.
U Poliklinici Sunce- Agram se primjenjuju minimalno agresivne metode liječenja promjena na vratu maternice, kao što su  LLETZ konizacija i laser vaporizacija, tako da je na jednom mjestu pacijentici pružena kompletna obrada u smislu dijagnostike i terapije prekanceroznih i kanceroznih promjena vrata maternice.
Statistički podaci  govore o značaju prevencije raka vrata maternice, jer je u Polikinici Sunce-Agram redovitim Papa testom otkriveno prekanceroza CIN-a I 2738, CIN II I CIN III- 828, dok je karcinoma vrata maternice bilo otkriveno kod 80 pacijentica. Ovi podaci jasno govore koji je značaj u otkrivanju prekanceroza i spečavanja razvoja karcinoma.

Odlazak na redovite ginekološke preglede spašava život!

 RAK DOJKE

Rak dojke otkriven u ranim stadijima je izlječiva bolest. U Europi i SAD-u najčešće maligno oboljenje žena je rak dojke, a oboljevaju sve mlađe žene. Kod žena između 40 i 50 godina rak dojke uzrokuje veću smrtnost nego sve druge bolesti zajedno!
Posljednjih tridesetak godina u svijetu je zabilježen porast broja oboljelih od raka dojke, ali se smrtnost nije značajno povećala. To se smatra posljedicom otkrivanja bolesti u ranijim stadijima, što poboljšava prognozu, te novoj grupi „pametnih“ tj. ciljanih kemoterapeutika.
Redovitim odlaskom na mamografske i UZV preglede u Poliklinici Sune-Agram dijagnosticirano je 529 karcinoma dojke.
Poslije obavljene dijagnostike pacijentice su upućene na daljnju obradu u KCUS tj. na tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

 Protokol preventivnih pregleda dojki?

U ranom otkrivanju raka dojke preporuča se samopregled dojki jednom mjesečno od prve mjesečnice, a ultrazvučni pregled dojki jednom godišnje (ovisno o obiteljskoj anamnezi i konzumaciji hormonalne kontracepcije) od 20. godine života. Ultrazvučna pretraga radiologu će pružiti dovoljno informacija, ali ako postoji bilo kakva dvojba, on će vam preporučiti dodatnu obradu -CITOLOŠKU PUNKCIJU-  kako bi se i dio stanica od kojih se kvržica sastoji mogao pregledati.
Radi se o minimalno invazivnoj dijagnostici koja je dovoljno brza i sigurna u postavljanju dijagnoze ili preporuci daljnjeg dijagnostičkog postupka. Pretraga traje 10-15 min, a sama punkcija pod kontrolom UZV-a svega nekoliko sekundi.
Prva mamografija radi se u 40. godini, jednom u dvije godine, te jednom godišnje nakon 50. godine starosti. Ako osoba ima dodatne faktore rizika za rak dojke, preporučeno je obaviti inicijalnu mamografiju već nakon 35. godine starosti.

Rak se može dogoditi bilo kome i zato treba djelovati odmah! Odvojite vrijeme za sebe i svoje zdravlje!

Poliklinika Sunce-Agram, 
Trg Međunarodnog Prijateljstva br.20
Kontakt; 75 55 60, 75 55 61, 75 55 47

OBJAVE IZ KATEGORIJE

Najnovije objave

PREPORUČUJEMO