Zavidovići: Biblioteka didaktičkog materijala za djecu sa teškoćama u razvoju

0

Biblioteka didaktičkog materijala za djecu sa poteškoćama u razvoju, u prostorijama Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Mala sirena“, nastala je kao rezultat prvog ciklusa Dijaloga u zajednici, a zahvaljujući neformalnoj grupi mladih iz Zavidovića.

Zahvaljujući dobrim rezultatima i velikoj koristi koju djeca imaju od ovog projekta, ista grupa mladih, uz pomoć IOM-a, općine Zavidovići i ostalih doprinosa iz lokalne zajednice, dobila je priliku da kroz nastavak tog projekta obezbijedi novi materijal za biblioteku koji je na raspolaganju svim korisnicima biblioteke.

Dio ovog projekta bila je i radionica “Upoznajmo različitosti” kroz koju su djeca iz ovog Udruženja, zajedno sa roditeljima, obišla džamiju i crkvu, te razgovarali o ljepoti različitosti koje nudi njihov grad.

Završne aktivnosti bile su fotoradionica na kojoj se razgovaralo o spomenutim posjetama, a zatim i isprintale, plastificirale i izložile fotografije u prostorijama biblioteke, kao i kurs engleskog jezika za desetero djece predškolskog uzrasta koji je organizovan u četiri modula.

Ovim projektom dodatno je olakšan rad uposlenika i volontera Udruženja i višestruko unaprijeđen kvalitet rada sa djecom što će rezultirati boljom motivacijom i boljim rezultatima rada.

Ove aktivnosti dio su projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“ kojeg implementira IOM, a podržava USAID, Vlada Velike Britanije i ambasada Republike Italije u BiH.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.