Važnost samopregleda dojke – Zdravi portal i Zdravi tim kreću sa edukacijama djevojaka

0

Karcinom dojke čini jednu četvrtinu svih malignih oboljenja kod žena i djevojaka, a prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH najviše oboljelih žena, njih 112, registrirano je u dobnoj grupi od 15 do 49 godina.

Prema anketama koje je Zavod radio došlo se do podatka da 70% djevojaka i žena nije dovoljno informirano o karcinomu dojke što uveliko ugrožava kvalitet života i njihovu zdravstvenu budućnost.

Zdravi portal i Udruženje “Zdravi tim”  počinju sa realizacijom projekta  putem kojeg će vršiti besplatne edukacije mladih djevojaka o važnosti i tehnikama samopregleda dojke.

Projekat je prepoznat i finansijski podržan od strane Općine Ilidža i Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, te implementacijom projektnih aktivnosti značajno će se uticati da se broj novo-oboljelih djevojaka sa područja općine Ilidža smanji uz adekvatnu prevenciju, edukaciju i zaštitu.

“Upravo aktivnosti i ciljevi ovog projekta usmjereni su prema edukaciji mladih djevojaka o ovoj temi, ali i učenje djevojaka kako da pravilno znaju uraditi samopregled dojki kao jedan od najznačajnijih metoda u ranom otkrivanju karcinoma dojke.” – ističe direktor Udruženja “Zdravi tim” Jasmin Nikšić, dipl.med.teh.

Projektne aktivnosti raditi će tim Udruženja koji će se sastojati od zdravstvenih radnika, doktorica medicine i medicinskih sestara koje također spadaju u kategoriju mladih i vršnjačkim putem prenositi svoje znanje za šta smatramo da će imati više efekta.

Planirano je da se organizuje niz radionica za sve zainteresovane mlade djevojke, učenice, studentice, radnice i sl. putem kojih će one naučiti osnovne korake i tehnike pravilnih samopregleda dojke, naučiti u kojem trenutku treba da se jave ljekaru ukoliko uoče neku nepravilnost, koliko menstrualni ciklus utiče na samopregled dojke, koji su najizraženiji simptomi karcinoma dojke, te na koji način mogu ići na dalje tretmane.

Smatramo da će učesnice ovih radionica svoje stečeno znanje dijeliti dalje sa svojim prijateljicama i rodicama tako da će broj
educiranih i informisanih građanki biti znatno veći od predviđenog po projektu.

Glavni cilj ovog projekta jeste smanjiti broj novooboljelih djevojaka od karcinoma dojke i samim tim poboljšati kvalitet i stil života i očuvati zdravlje mladih djevojaka sa područja općine Ilidža.

“To ćemo uspjeti realizovati podizanjem svijesti mladih djevojaka sa područja općine Ilidža o važnosti prevencije karcinoma dojke, edukacijom djevojaka o tehnikama samopregleda dojke, kako bi same znale izvršiti pravilan pregled svojih dojki i znati kada se obratiti ljekaru, te edukacijom mladih djevojaka o osnovnim stvarima koje se tiču karcinoma dojke, simptoma, prevencije, liječenja itd.” – ističe ekipa Zdravog portala.

“Ono za šta smatramo da je i najvažnije jeste svakako edukacija mladih djevojaka kako same sebi da rade preglede svojih dojki, naučiti ih tehnikama samopregleda koji važi za jednu od najvažnijih metoda za rano otkrivanje karcinoma dojke.” – navodi dr. Melita Adilović, koordinatorica projekta. 

Sa ovim znanjem djevojke će znati kada i kako vršiti pravilne samopreglede dojke, kako prilagoditi svoje navike i održavati kvalitet svog zdravlja u cilju sprečavanja od oboljenja, te spoznati kada se trebaju javiti ljekaru na dalje tretmane.

(Zdravi portal)

Komentari
Podijeli

Comments are closed.