Uručeni ugovori za (su)finansiranje 32 projekta za mlade

0

I ove godine Općina Ilidža dodijelila je sredstva za (su)finansiranje projekata za mlade iz budžeta Općine za 2018. godinu putem javnog poziva.

Aplikantima koji su ispunili uslove javnog poziva, ugovori o dodjeli sredstav svečano su uručeni 18. septembra 2018. godine u prostorijama Općine, a ugovore im je uručio Denis Muhović, pomoćnik načelnika za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje. Na osnovu definisanih kriterija za dodjelu sredstava iz budžeta za mlade na javni poziv mogla su aplicirati omladinska udruženja, registrovana udruženja i fondacije koji rade za mlade, te neformalne grupe mladih uključujući i vijeća učenika srednjih škola.

Projekti moraju biti namijenjeni mladima sa područja općine Ilidža, da aplikanti nisu ogranak bilo koje političke partije, da se realizuju do kraja tekuće godine, da se projekti odnose na kreativno izražavanje, neformalnu edukaciju, ekologiju, promoviranje volonterizma i timskog rada, podršku mladim sa posebnim potrebama i izgradnju i razvoj lokalne zajednice.

Na prijedlog Komisije za odabir projekata za mlade općinski načelnik je donio odluku o finansiranju 32 projekta za čiju realizaciju je izdvojeno 42.000 KM.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.