ČITATE:v.d. dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.