ČITATE:direktorica Represent Communications Makedonija.