Projekt “EU podrška upravljanju migracijama u BIH”

0

Uz podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini, kroz projekt “EU podrška upravljanju migracijama u BIH”, šest IOM-ovih psihologa je učestvovalo na VI Kongresu psihologa u BIH koji je održan u Banja Luci.

Zaključci sa simpozija na temu “Psihosocijalni izazovi i uloga psihologa u procesu miješanih migracija u BiH i regionu” će služiti kao osnova za buduća istraživanja koja će povezati područja psihologije migracija sa drugim psihološkim disciplinama.

Također, za razumijevanje izazova u migracijskom procesu važno je kombinirati preporuke za rad kolega iz Evropske unije sa znanjem naših stručnjaka obogaćenim iskustvom na terenu i specifičnim znanjima vezanim za lokalni kontekst.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.