Pokazne vježbe evakuacije u osnovnim školama u Centru

0

Služba za civilnu zaštitu Općine Centar nastavlja sa programom obuke o načinu postupanja u slučaju pojave požara ili neke druge nesreće.

Uz redovnu obuku o protivpožarnoj zaštiti u osnovnim školama sa područja Centra, ove godine održane su i pokazne vježbe evakuacije u sedam osnovnih škola.

Preostale su još četiri škole gdje će tokom oktobra biti izvedene pokazne vježbe evakuacije koje za učenike i nastavno osoblje organizira Služba za civilnu zaštitu u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom ”Bjelave”, Crvenim križom Općine Centar i Službom za prvu medicinsku pomoć koja je formirana pri Domu zdravlja Kantona Sarajevo – Organizaciona jedinica Centar.

Pokazne vježbe evakuacije u osnovnim školama će biti održane u sljedećim terminima: u srijedu, 10. oktobra u 10,30 sati u Osnovnoj školi ”Hasan Kaimija” (Cicin han 93); u četvrtak, 11. oktobra u 9,20 sati u Osnovnoj školi ”Musa Ćazim Ćatić” (Čekaluša 55); u četvrtak, 18. oktobra u 10 sati u Osnovnoj školi ”Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” (Braće Begić 19).

Osnovnoj školi ”Safvet-beg Bašagić” vježba je održana 09. oktobra u 12,20 sati.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.