Palijativna njega – osnovni cilj je umanjiti bol i patnju bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

0

Palijativna njega je područje zdravstvene zaštite koje se bavi sprječavanjem i ublažavanjem patnje bolesnika.

Palijativna njega posvećena je teško bolesnim osobama koje se ne mogu izliječiti, neurološke bolesti,  onkološka oboljenja, te osobe u terminalnoj fazi života.

Cilj palijativne njege je smanjiti bol i neugodne simptome bolesti kako bi bolesnik koji je u posljednjim stadijima neizlječivih bolesti ili ima hroničnu tešku bolest, što kvalitetnije živio.

U procesu palijativne njege surađuju ljekari, farmaceuti, socijalni radnici, medicinske setre i članovi porodica oboljelih osoba.

Bol je najčešći simptom kod bolesnika koji trebaju palijativnu njegu, pa je olakašanje boli jedan od najvažnijih zadataka kvalitetne palijativne njege.

Cilj palijativnog liječenja je postizanje najboljeg kvaliteta života bolesnih i njihove porodice.

Osnova palijativne njege je kontrola simptoma, u prvom redu boli, ali i ostalih, poput mučnine, nesanice, anksioznosti, dispneje, inapetencije.

Adekvatna kontrola boli u palijativnoj medicine zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje farmakoterapiju, edukaciju bolesnika, podršku u liječenju i kontinuirano praćenje boli. Osim farmakoterapije moraju se primjenjivati i nefarmakološke metode i postupci liječenja.

Primarni cilj multidisciplinarnog liječenja boli u palijativnoj medicini jeste poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, uz smanjenje učestlosti i intenziteta boli te bolju kvalitetu života bolesnika.

Kod neizlječivih pacijenata kontrola bola treba da je vrhunac cilja terapije.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.