Općina Konjic prepoznala značaj Vijeća mladih

0

Vijeće mladih je jedan od najboljih mehanizama za učešće mladih u procesima donošenja odluka na nivou lokalne zajednice. Ovo su prepoznali mladi u Konjicu, ali i sama Općina Konjic.

Omladinske organizacije okupljene oko novog vijeća mladih su juče zajedno sa predstavnicima Vijeća mladih FBiH održali sastanak sa Adisom Kevrić, službenicom Općine Konjic koja je na ovom sastanku predložena od strane Načelnika da vodi razgovore sa mladima, a kada je riječ o formiranju vijeća mladih.

Osnovna tema razgovora bila je suradnja Vijeća mladih i Općine te prava i obaveze mladih. Općina Konjic će novom vijeću mladih za početak obezbijediti prostorije za rad te biti partner na projektima od značaja za mlade u Konjicu. Takođe, Općina je pokaza spremnost da poveže vijeće mladih sa institucijama i organizacijama u Konjicu, ali i šire, a kako bi vijeće mladih učilo i gradilo svoje kapacitete.

Nakon sastanka sa predstavnicom Općine mladi iz Konjica su se sastali i sa predstavnicima vijeća mladih iz Jablanice i Čitluka, Emilom Balavacem i Antonelom Planinić. Kroz razgovor predstavnici vijeća mladih iz Jablanice i Čitluka su predstavili modele strukture vijeća mladih u lokalnoj zajednici te se je razgovaralo o mogućnostima formiranja Vijeća mladih Hercegovačko-neretvanskog kantona.  Novo vijeće mladih u Konjicu imat će podršku kolega iz Jablanice, Mostara i Čitluka, ali će u narednom periodu svi raditi kako bi i ovaj kanton dobio krovnu organizaciju mladih.

Ova inicijativa VM FBiH implementira se uz pomoć projekta Youth! Wake up  Instituta za razvoj mladih KULT, a kroz lokalne građanske inicijative.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.