Nikšić: Djeca sa epilepsijom su često stigmatizirana

0

Epilepsija je poremećaj karakteriziran sklonošću ponavljanim napadima koji mogu dovesti do gubitka budnosti ili svijesti, poremećaja kretanja, osjeta (uključujući vid, sluh i okus), autonomnih funkcija, raspoloženja i mentalnih funkcija.

Pripremio: Jasmin Nikšić, BA Zdravstvene njege i terapije

Epilepsija je najčešća hronična neurološka bolest od koje boluje 0.9% stanovništva, među kojima je najviše djece i adolescenata.

Iako većina djece sa epilepsijom nema većih poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju, često nedostatak znanja i neadekvatnog stava prema bolesti može otežati njihovo prilagođavanje.

Česta stigmatizacija djece koja boluju od epilepsije

Dijete sa epilepsijom može biti izloženo izbjegavanju, zadirkivanju i isključivanju iz aktivnosti od strane druge djece. Kao i sva druga djeca, dijete sa epilepsijom želi biti prihvaćeno, prilagođeno i biti poput ostalih.

Vrtić i škola uz porodicu imaju najvažniji utjecaj na psihosocijalni razvoj djeteta. Učestvovanje u igri i svim odgojnoobrazovnim aktivnostima umanjuje osjećaj različitosti i unapređuje osjećaj samopoštovanja i samopouzdanja.

“S druge strane, i pored svojih intelektualnih sposobnosti, određeni broj djece s epilepsijom može slabije napredovati u školi zbog sniženih očekivanja učitelja, zbog negativnih utjecaja napada, nuspojava lijekova ili povremenih izostajanja s nastave.” – navodi Jasmin Nikšić, BA Zdravstvene njege i terapije.

“Edukacija nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te zdravstvenih voditelja u dječjim vrtićima neophodna je, kako bi se djeci osigurala prva pomoć u slučaju epileptičnog napada do dolaska hitne pomoći, te kako bi se osiguralo razumijevanje i prihvaćanje u vrtiću i školi.” – navodi Nikšić.

Sve planirane aktivnosti usmjerene su prema boljoj informisanosti i razumijevanju ove bolesti, te s namjerom boljeg razumijevanja osoba s epilepsijom.

Proces zdravstvene njege

Proces zdravstvene njege način je rješavanja problema koji je utemeljen na znanju, koji je logičan, racionalan i sustavan. Također označava pristup u otkrivanju i rješavanju pacijentovih problema iz područja zdravstvene njege. Problem je ključan pojam u procesu zdravstvene njege, a to je svako stanje koje odstupa od normalnog ili poželjnog. Ovako stanje zahtijeva intervenciju medicinske sestre ili tehničara.

“Pridržavanjem propisane terapije, usvajanjem određenog načina života i izbjegavanjem provokativnih faktora mogu se izbjeći napadi ili bar znatno produžiti intervali između njihove pojave. Radi izbjegavanja faktora koji mogu uzrokovati epileptični napad, preporučljivo je prilagoditi način života.” – ističe Jasmin Nikšić, BA Zdravstvene njege i terapije.

Njega ovakvih bolesnika zahtjeva cjelokupno praćenje izgleda stanja bolesnika. Bolesnika treba upoznati s mogućnošću vlastitog utjecaja na smanjivanje broja epileptičnih napada. Uputiti ih o samoj bolesti, šta je, kako nastaje, kako se manifestuje i koji su rizikofaktori. Treba objasniti da je to veoma ozbiljno oboljenje koje se daje držati pod kontrolom uz redovnu terapiju i prilagođen način života. Bolesnik treba da izbjegava predvidljive stresne situacije, nagla uzbuđenja i razočarenja. Potrebno je isto tako izbjegavati farmakološke stimulanse, alkohol, opojna sredstva, cigarete.

Takođe, veoma je bitno prilagoditi fizičke aktivnosti, ali i izbjegavati treptava svjetla poput onih u disko klubovima, ili ukoliko su osjetljivi na svjetlosni bljesak pri gledanju u sunce ili odraz sunca na vodi ili snijegu, trebaju nositi tamne naočale. Ovo su koraci koji znatno mogu smanjiti broj epileptičnih napada.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.