Muamer Đedović: Mladi su veliki fokus brojnih aktivnosti Crvenog križa

0

Aktivizam mladih ljudi sve je više bitan za razvoj zajednice. Mnogo je mladih ljudi koji svoje slobodno vrijeme koriste kako bi unaprijedili okruženje u kojem žive, kako bi se dodatno educirali i kroz volonterski i humanitarni rad dali svoj doprinos okruženju.

Crveni križ definitivno je prepoznat kao najveća mreža koja okuplja mlade, kako u čitavom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini.

O mladima Crvenog križa, aktivnostima, prilikama i iskustvima za naš intervju govori Muamer Đedović, predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Muamer je student Fakulteta zdravstvenih nauka u Tuzli, koji je i pored fakultetskih obaveza veoma društveno aktivan. Član je brojnih udruženja za promociju sporta i zdravlja, a ono na šta je posebno ponosan jeste da je dugogodišnji volonter Crvenog križa, a od prošle godine izabran je i za funkciju predsjednika mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

ZdraviPortal: Kada ste se učlanili u Crveni križ, šta je bio osnovni motiv?
Muamer Đedović, Predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH

Muamer Đedović, Predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH

Dugo vremena još kao učenik osnovne škole imao sam želju da se učlanim u Crveni križ i moj prvi kontak sa ovom organizacijom bio je kroz sekciju prve pomoći, odnosno kroz takmičenja iz prve pomoći. Želja se ostvarila 2014.godine i tada, obzirom na situaciju koja je zadesila našu zemlju, jedini motiv za učlanjenje bio je pomoći ljudima u nevolji. Danas sa ove tačke gledišta mogu reći da je Crveni križ „brend“ koji osvaja.

ZdraviPortal: Kako su organizovani mladi u Crvenom križu?

Mladi u Crvenom križu organizuju se na osnovu Pravila o organizovanju i djelovanju mladih, a to znači da se mladi organizuju na nivou općina, gradova, kantona, entiteta, a samim tim i Federacije BiH kroz svoje Konferencije mladih. Svakako treba naglasiti da se u tijelima Crvenog križa na svim nivoima nalaze zastupnici mladih koji zastupaju prava mladih.

ZdraviPortal: Ko može biti član mladih Crvenog križa i na koji način?

Član mladih Crvenog križa može biti svaka mlada osoba od 15 do 30 godina starosti, a član se postaje prijavom za volontiranje u svojoj lokalnoj organizaciji Crvenog križa, odnosno u općinskoj ili gradskoj organizaciji.

Mladi Crvenog križa

ZdraviPortal: Kakve aktivnosti Crveni križ pruža mladim ljudima?

Crveni križ provodi mnogobrojne programe u kojima se fokus stavlja na mlade ljude. Neki od tih programa jesu Prva pomoć, Upozoravanje na opasnost od mina, Psihosocijalna podrška, Program dobrovoljnog davalaštva krvi, Diseminacija o Pokretu itd. Sve navedene aktivnosti provode se kroz učešće mladih. Navesti ću samo jedan primjer – program prve pomoći koji se realizuje u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima što govori da su njime obuhvaćeni mladi. Također ono što ne treba zaboraviti, a vrijedno je spomenuti je učešće mladih Crvenog križa na brojnim domaćim, regionalnim i međunarodnim kampovima na kojima usvajaju nova znanja i iskustva.

ZdraviPortal: Poznato nam je da Crveni križ Federacije BiH često organizuje edukativne kampove za mlade, koji su ciljevi takvih kampova, kroz koje oblasti se mladi educiraju?

Da, tako je. Kontinuiranim održavanjem edukativnih kampova za mlade žele se osnažiti mladi, potaknuti ih na liderstvo. Također jedan od ciljeve jeste da svoje stečeno znanje mogu i znaju prenijeti na svoje vršnjake, na mlade u svojim lokalnim zajednicama. Oblasti kroz koje se mladi educiraju jesu ranije spomenuti programi koje provodi Crveni križ, osim toga mlade educiramo na teme PR-a, upravljanja projektima i menadžmenta. Rad mladih Crvenog križa Federacije BiH se realizuje uz veliku podršku rukovodstva organizacije i generalnog sekretara Crvenog križa Federacije BiH.

Mladi Crvenog križa na edukativnom kampu

Mladi Crvenog križa na edukativnom kampu

ZdraviPortal: Koje su aktivnosti u kojima su mladi u proteklom periodu bili veoma aktivni?

Prva, a možda i najvažnija aktivnost mladih u proteklom periodu gdje su veliki doprinos i ulogu imali i još uvijek imaju mladi jeste zbrinjavanje migranata u BiH, a posebno bi želio istaći ulogu mladih Crvenog križa grada Bihaća i Crvenog križa grada Mostara koji već mjesecima neprestano rade kako bi pomogli migrantima koji pristižu u našu zemlju.

U skladu sa Planom obilježavanja značajnih datuma, pored navedene uloge u zbrinjavanju migranata, obilježen je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18.10.), Svjetski dan prve pomoći (10.09.), te Sedmica solidarnosti koja je iza nas. Ovo samo su neke od aktivnosti u kojima su mladi pokazali svoj aktivizam.

ZdraviPortal: Mreža mladih Crvenog križa je dosta velika, mladi i u drugim zemljama djeluju, da li ste povezani na neki način saradnje?

U proteklom periodu pored jako dobre saradnje koju imamo sa organizacijama Crvenog križa u regionu misleći na Crveni križ Srbije, Hrvatske, te Crne Gore ostvarujemo jako dobru saradnju sa organizacijama Crvenog križa Italije i Austrije gdje naši volonteri učestvuju na njihovim kampovima kao učesnici i edukatori. Upravo su kampovi najsnažnija poveznica i vid saradnje između organizacija Crvenog križa kada govorimo o mladima, jer su to prilike gdje se razmjenjuju iskustva, primjeri dobre prakse te stiču prijateljstva. Komunikaciju sa ostalim organizacijama imamo i putem članstva u Evropskoj mreži mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca gdje imamo i svog predstavnika u koordinacijonom odboru.

Mladi Crvenog križa na Evropskom prvenstvu prve pomoći

Mladi Crvenog križa na Evropskom prvenstvu prve pomoći

ZdraviPortal: Da li je svijest mladih o humanitarnom radu i djelovanju dovoljno razvijena u BiH?

Vjerujem da jeste obzirom na broj mladih u Crvenom križu koji se bave humanitarnim radom, na broj drugih humanitarnih organizacija koje djeluju na području BiH, a u kojima su nosioci humanitarnog rada mladi. Primjer su i humanitarne akcije čiji su glavni pokretači akcija, ali i oni koji se odazivaju upravo mladi.

ZdraviPortal: Šta biste poručili mladim ljudima?

Mladima bih poručio da moraju i trebaju više ulagati u svoje obrazovanje, nauku jer je to jedini način i put da se mladi izbore za svoje mjesto koje zaslužuju. Samo kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje dobiti ćemo educirane mlade, lidere koji će biti spremni i moći napraviti promjene za sve nas u budućnosti.

(ZdraviPortal)

Komentari
Podijeli

Comments are closed.