Međunarodna srednja škola u Sarajevu obilježila Međunarodni dan demokratije

0

Međunarodni dan demokratije, učenici i učenice Međunarodne srednje škole u Sarajevu su obilježili prigodnim kvizom znanja iz oblasti građanskog obrazovanja i demokratije.

Kviz je pored takmičarskog duha u učenicima pobudio i duh fer i poštenog, demokratskog suđenja, jer su osim dva tima takmičara, i sami učenici bili sudije.

Time su učenici Međunarodne srednje škole, pod vodstvom Adema Olovčića, profesora Demokratije i ljudskih prava, iskazali svoj puni doprinos ovom značajnom datumu i potrebu da se o demokratiji govori kao obliku vlasti u kojoj zaista treba uzeti učešće, pa bilo ono edukativnog ili političkog karaktera.

(Mreza-mira.net)

Komentari
Podijeli

Comments are closed.