Mediha Zulić, dipl.med.sestra: Hladni lanac u zdravstvenim ustanovama

0

Hladni lanac vakcina je održavanje optimalne temperature tokom transporta, skladištenja i upotrebe vakcina i osnovna logistička podrška u sprovođenju programa imunizacije.

Pripremila: Mediha Zulić, diplomirana medicinska sestra

Iskustva pokazuju da je hladni lanac jedan od najvažnijih elemenata sistema imunizacije iz razloga što se tu vakcine primaju, čuvaju i distrbuiraju. Hladni lanac je proces kontinuiranog održavanja adekvatne temperature vakcina od momenta proizvodnje pa sve do aplikacije klijentu.Glavni cilj u radu hladnog lanca je osigurati djelotvornu i potentnu vakcinu krajnjim korisnicima djeci.Vakcine su termolabilne, jednom izgubljena potentnost vakcine je nepovratna.

Mediha Zulić, diplomirana medicinska sestra

Mediha Zulić, diplomirana medicinska sestra

Šta čini hladni lanac?

Hladni lanac čine ljudi i oprema.Opremu sačinjavaju: hladne komore (koriste se skladištenje vakcina na nacionalnom i podnacionalnom nivou), profesionalni frižideri za čuvanje vakcina (koriste se za skladištenje vakcina u zdravstvenim ustanovama), hladne kutije, ručni frižideri, termometri, monitorkartice, indikatori smrzavanja i transportna sredstva.

Osoblje koje radi sa opremom hladnog lanca  mora biti educirano za rukovanje.U zdravstvenoj ustanovi neophodno je da jedna osoba bude zadužena za čuvanje vakcina npr.odgovorna sestra, mada odgovornost je jednaka i svih drugih osoba koje su u procesu rada hladnog lanca i imunizacije.Frižideri u zdravstvenoj ustanovi bi trebali moći čuvati količinu vakcina i rastvarača potrebnih za jedan mjesec, u frižiderskom dijelu, smrznute uloške u dijelu za zamrzavanje i nesmrznute uloške u frižiderskom dijelu na donjoj polici jer oni ublažavaju temperaturne promjene, osobito u slučaju nestanka el.energije).Veoma bitno je da frižider u kojem se čuvaju vakcine bude napajan el.energijom direktno iz utičnice, ni u kojem slučaju preko produžnog kabla.Frižideri i škrinje moraju biti odmaknuti od zidova i ostalih predmeta 20 cm zbog cirkuliranja zraka koji je neophodan prema standardima hladnog lanca.

Pravila skladištenja vakcina je održavanje kontinuiteta  temperature od +2 stepena celzijusa do +8 stepeni celzijusa u frižideru, a zamrzivač – 20 stepeni celzijusa i niže.Neophodno je dokumentovati temperaturu dva puta dnevno svaki dan  u temperaturnu listu sa potpisom osobe koja je uradila očitavanje temperature. Čuvanje temperaturne liste u arhivi 3 godine (FZJZ,KZJZ), 1 godinu (DZ i CP)

Spremanje i čuvanje vakcina

Pravilno slaganje vakcina u frižiderima je veoma značajno, u smislu da su kutije sa vakcinama složene tako da se zrak može kretati između njih. Ukoliko frižider ima i dio za zamrzavanje, tada je čuvanje vakcina osjetljivih na smrzavanje dalje od dijela za zamrzavanje (HepB, Hib, DTP,DT), a čuvanje vakcina osjetljivih na toplotu bliže dijelu frižidera za zamrzavanje (OPV, MRP, BCG).

Mjerni instrumenti koji se koriste u svrhu kontrole temperature hladnog lanca moraju imati certifikat o umjeravanju i kalibaraciji. Kalibracija i umjeravanje  instrumenata za kontrolu raspona dozvoljene temperature  hladnog lanca je zakonska obaveza. Najčešće korišteni su mjerni instrumenti sa sondom Frio temp koji se umjeravaju jedanput godišnje i elektronski termometar Fridge tag  koji ima certifikat o kalibraciji sa datumom važenja ovjeren od Instituta za mjeriteljstvo FB i H.

Mjerni instrument za očitavanje temperature prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji

Mjerni instrument za očitavanje temperature koji preferira WHO je elektronski termometar Fridge tag. Dosadašnja iskustva u radu sa navedenim elektronskim termometrom su veoma pozitivna i daju mogućnost veoma sigurne kontrole prihvatljivog raspona temperature u rashladnom uređaju za vakcine.Prednost elektronskog termometra fridge tag je što putem usb priključka možete kompjuterski očitati temperaturu unazad 2 mjeseca iz razloga što ima instaliran memorijski zapis čuvanja podataka za period od 2 mjeseca, zatim alarma pokazatelja visoke i niske temperature kao i kumulativnog događaja kao upozorenja da je došlo do narušavanja temperature..Korištenje fridge taga i pojašnjenje o pokazateljima visoke i niske temperature, kao i kumulativni događaj u smislu oscilacije temperature  je prema uputstvu iz priručnika za fridge tag.Dokumentaciju fridge taga, u smislu priručnika i  ovjerenog certifikata kalibracije treba poznavati svo osoblje koje ima hladni lanac unutar službe.

Plan za hitne situacije koji se odnosi na slučaj kvara rashladnog uređaja u kojima se čuvaju vakcine, nekih drugih nezgoda (poplave), prekida napajanja el.energijom, treba imati napravljene smjernice za hitne situacije svima koji su u procesu rada hladnog lanca.Npr. agregat ili neko drugo alternativno napajanje el.energijom, gdje najbliže da se prebace vakcine, koga da se zove, spisak kontakt osoba sa brojevima telefona.Sve navedeno je veoma bitno da se u svakoj situaciji zna plan reagovanja u hitnim situacijama i okolnostima koje mogu ugroziti imunološku vrijednost vakcina.

Osoblje hladnog lanca su odgovorni za održavanje kvaliteta vakcina od vremena kada je preuzmu od FZJZ, KZJZ, HES-a do momenta kada je doza data djetetu.Ovo je suštinska odgovornost koja je u rukama osoblja koje mora biti adekvatno obučeno za čuvanje vakcina.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.