Kravica: Vodopad koji plijeni pažnju cijelog svijeta

0

Prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine su mnogobrojna a među njima svakako se ističe vodopad Kravica koji plijeni pažnju turista iz čitavog svijeta.

Kravica je slap u Bosni i Hercegovini, a nalazi se 10 km od Međugorja, u mjestu Studenci kod Ljubuškog. Nalazi se na rijeci Trebižat i ima širinu od 120 metara i visinu od oko 28 metara.

Stvoren je radom sedronosne rijeke Trebižat, pa je kao prirodan fenomen pod zaštitom države kao prirodna rijetkost.

Preko sedronosna sloja od dna do vrha slapa izrasla je trava, mahovina i lišajevi. Uz slap su nikle konopljika, smokve i topole. Nekada su uz slap bili aktivni mnogobrojni mlinovi i stupe za valjanje sukna.

U blizini vodopada nalazi se i mala pećina u kojoj se mogu vidjeti stalaktiti od kalcijum karbonata, stari mlin i brodić.

Za stvaranje vodopada najzančajniji je bigar, sedra ili travertin. Radi se u vodi istaloženom vapnencu koji se stalno izdiže i podiže sedrene barijere stvarajući tako vodopade.

Sedra je karakteristična za krške rijeke bogate kalcijevim karbonatom (CaCO3). Zanimljivo je reći da su poduzetnici Jelić i Srinčić 1905. predali zahtjev austro-ugarskoj vlasti da im se ustupi vodopad Kravica za gradnju pogona za preradu pamuka i jute.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.