ČITATE:Zdravi život

Fitness Osnove dobrog treninga

Osnove dobrog treninga

Kao model aktivnosti najbolje je početi sa hodanjem. Intenzitet i trajanje ove aktivnosti možemo lagano…