Katarina Vučković: Mladi su znatno više aktivni nego nam se čini

0

U želji da pričamo o mladima, položaju i razvoju mladih i prilikama koje pružaju našoj državi, ali i država njima razgovarali smo sa Katarinom Vučković, lidericom mladih koja radi sa mladima i za mlade u Institutu za razvoj mladih KULT.

Zdravi portal: Radite sa mladima i za mlade, koliko je to teško u okruženju u kojem živimo?

Rad s mladima je danas iznimno izazovan. Jednim dijelom je to jer profesionalci u omladinskom radu moraju stalno pratiti trendove mladih ljudi, a drugim jer Bosna i Hercegovina nema jednak pristup mladima na svim razinama vlasti. Trendovi odlaska mladih iz zemlje, novi izazovi sa kojima se mladi susreću u odrastanju čine omladinski rad još izazovnijim.

Zdravi portal: Koliko se zaista volonterizam i aktivizam mladih vrednuje? Je li dovoljno prepoznat?

Iako je u dva entiteta volontiranje prepoznato zakonski, te se u Distriktu Brčko radi na izradi zakona o volontiranju prepoznavanje volonterskog angažmana svih, a posebno mladih nije na zavidnom nivou u BiH. Jedan dio prepoznavanja je svakako na lošoj provedbi zakona o volontiranju i zakona o mladima u svim entitetima. Drugi dio, možda čak i važniji je spremnost bosanskohercegovačkog društva da vrednuje volonterske i aktivističke napore, ne nužno i samo mladih ljudi već općenito. Nažalost kod nas još uvijek se često čuje „bolje džabe ležati, nego džabe raditi“. To je stav koji moramo mijenjati kod svih jer volontiranje nas istinski obogati ali i stvara radne navike, uči vještinama i uči o nama samima, pruža iskustvo ali i pomaže zajednici u kojoj živimo.

Zdravi portal: Često se za mlade kažu da su budućnost jedne zemlje, smatrate li da oni najprije trebaju biti sadašnjost?

Za mene mladi jesu sadašnjost koja stvara budućnost u svakom smislu te riječi. Čak i odlazak velikog broja mladih stvara budućnost naše zemlje. Odabirom odlaska kreiramo buduću socijalnu i demografsku sliku naše zemlje. Ne znam da li su toga svjesni svi koji biraju odlazak ili ostanak te koliko su toga svjesni današnji donosioci odluka.

Zdravi Portal: Koliko su mladi zaista aktivni u svojim zajednicama?

Mladi su znatno više aktivni nego nam se čini. Veliki broj mladih u BiH živi u ruralnoj sredini i zapravo nema priliku biti dio aktivističkih grupa kako je to u većim sredinama, ali ti mladi ljudi pomažu svoje starije, sudjeluju u sportskom i kulturnom životu zajednice gdje žive, a to itekako znači doprinos i aktivizam.

Zdravi Portal: Šta mladi mogu i trebaju raditi na poboljšanju svog okruženja?

Puno toga mladi mogu uraditi na razini svakog svog dana da bi im okruženje u kojem žive bilo bolje. Najprije trebamo više čitati, obrazovati se, imati viziju što od života želimo i kreirati svoje male strategije kako ćemo to postići. Zatim je jako važno da mladi spoznaju i žive svoja prava i obaveze i znatno više se uvezuju sa svojim vršnjacima u BiH, ali i izvan nje.

Zdravi Portal: Radite u KULT-u na pitanjima mladih. Pored velikog broja aktivnosti i projekata, ima li nešto posebno što biste izdvojili?

Institut za razvoj mladih KULT radi mnogo stvari kako bi poboljšao položaj mladih u BiH, a svaka naša inicijativa ima neke veze sa drugim inicijativama. Ja bih posebno istakla rad na izgradnji omladinskih lidera i liderica, te podršku mladim ljudima u provedbi lokalnih inicijativa. Svaki dan kroz ovaj rad vidimo sjajne priče i kako mladi odrastaju u aktivne građane/ke učeći o sebi i podržavajući razvoj zajednice u kojoj žive.

Zdravi Portal: Kako Katarina kao liderica mladih provodi svoje slobodno vrijeme?

Ja uglavnom svoje slobodno vrijeme provodim u krugu prijatelja i najdražih, volontirajući ili učeći o fotografiji i socijalnom radu s mladima.

Zdravi Portal: Koji su potencijali naše države, šta je to što BiH može ponuditi mladima, a šta mladi mogu ponuditi BiH?

Bosna i Hercegovina se nalazi na odličnom mjestu, ima ogromne prirodne resurse, priliku da se politički razvija i u sve to jednostavno treba uključiti mlade ljude. Mnogi od njih čekaju da rado pomognu razvoj zemlje iz koje potiču i u kojoj žive. Trebamo im samo dati priliku i pitati kako bi se oni nosili sa nekim odlukama za BiH.

Zdravi Portal: Smatrate li da nam nedostaje više zdrave i pozitivne atmosfere u vremenu u kojem živimo?

Nažalost da. Naime puno aspekata života, posebno mladih je zasnovano na neadekvatnim principima i vrijednostima.

Zdravi Portal: Koja je vaša poruka mladima?

Sanjajte veliko, želite punim srcem i stvarajte jasne male korake kako dosegnuti svoje snove. Gradite se svaki dan gradeći društvo. Gradite društvo gradeći sebe.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.