Kako duhan ugrožava zdravlje srca i krvnih sudova ljudi u svijetu?

0

Duhan je drugi vodeći faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska. Globalna epidemija duhana usmrti preko sedam miliona ljudi svake godine, a od toga skoro 900.000 nepušača umre zbog izloženosti duhanskom dimu. U svijetu ima više od jedne milijarde pušača, od toga skoro 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

 Kako duhan ugrožava zdravlje srca i krvnih sudova ljudi u svijetu?

Duhan je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova. Uprkos tome što je poznat uticaj duhana na srce i što postoji više načina da se smanji posljedično umiranje i oboljevanje, znanje stanovništva o tome da je duhan jedan od vodećih uzroka kardiovaskulatnih bolesti je nedovoljno.

Sastav i djelovanje duhanskog dima

Duhanski dim je plinovita smjesa raznih hemijskih tvari koje nastaju nepotpunim izgaranjem lišća duhana na temperaturi 835-884 °C, a u uvjetima siromašnim kisikom i bogatim vodikom. U duhanskom dimu ima preko 4000 različitih tvari, od kojih se najštetnijima smatraju nikotin, ugljen monoksid i katrani.

Nikotin

Nikotin je danas najraširenija društveno prihvaćena legalizirana droga. Predstavlja uljastu tekućinu koja se stajanjem na zraku spaja s kisikom i daje karakterističan miris duhanu. Ulazi u organizam preko sluznice usne šupljine i preko pluća. Na krvožilni sistem djeluje tako da povećava periferni otpor u krvnim žilama uzrokujući na taj način porast sistoličkog i dijastoličkog tlaka. Porast tlaka dovodi do povećanog opterećenja srca tako da ono mora pumpati jačom snagom. Nikotin direktno ubrzava srčani ritam odnosno povećava broj otkucaja srca.

Katran

Katrani u duhanskom dimu djeluju kancerogeno, što znači da uzrokuju povećanu učestalost stvaranja tumora i to u bronhima, plućima, usnoj šupljini, grkljanu, mokraćnom mjehuru i bubrezima. Oko 30% svih tumora uvjetovano je pušenjem.

Ugljen monoksid

Ugljen monoksid (CO) iz duhanskog dima veže se za hemoglobin u krvi te stvara karboksihemoglobin. Taj spoj onemogućuje prijenos kisika krvlju. Razina karboksihemoglobina u pušača je 2-15 puta viša nego u nepušača. Na taj način ugljen monoksid uvjetuje nedostatak kisika u tkivima i organizmu.

Također je dokazano da pušenje izravno oštećuje stjenku krvne žile, ne zna se da li to uzrokuje nikotin ili kadmij kojeg također ima u duhanskom dimu, i time započinje proces ateroskleroze.

U dimu cigarete nalaze se i slobodni radikali koji dovode do direktnog oštećenja stanice.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.