Inteligencija je između ostalog sposobnost prilagođavanja promjenama

0

Ljudska inteligencija je kompleksna mentalna sposobnost koja se odnosi na način našeg razumijevanja, planiranja, rješavanja problema i učenja.

Obično ljudi povezuju inteligenciju sa akademskim postignućem ili akademskom „pameću“ , međutim nju treba shvatiti šire. Rezonovanje, rješavanje problema, apstraktno razmišnjanje, brzo učenje i učenje iz iskustva, su sposobnosti  koje su potrebne osobi da bi se adaptirala i prevazišla prepreke u svom okruženju a ne samo kako bi rješavali intelektualne zadatke.

Koliko vrsta inteligencije postoji?

Među naučnicima koji su se bavili ispitivanjem i mjerenjem inteligencije vođena je rasprava o tome da li je inteligencija opšta mentalna sposobnost po kojoj se ljudi razlikuju ili se ona sastoji iz više sposobnosti koje su međusobno nezavisne.

Pokazalo se da su specifične intelektualne sposobnosti kao što su spacijalna sposobnost, numerička sposobnost, verbalna fluentnost, memorija, rezonovanje, verbalno razumijevanje, vizuelna sposobnost mogu tretirati odvojeno ali da među njima postoji nešto zajedničko, jedan opšti faktor ili tzv. g-faktor inteligencije koji predstavlja generalnu intelektualnu sposobnost. Većina testova inteligencije se zasnova na ovom principu, te kao razultat dobijemo IQ koji je mjera opšte intelektulne sposobnosti.

Kako se mjeri inteligencija?

Mjerenje inteligencije se danas sprovodi uz pomoć testova inteligencije koji su sastavljeni iz grupa zadataka koji mjere specifične intelektualne sposobnosti, a kao rezultat se dobija jedinstveni IQ skor koji je produkt mjerenja svih ovih sposobnosti. Ono što je važno, prilikom upotrebe testova inteligencije, jeste da oni moraju biti standardizovani za populaciju kojoj pripada osoba kojoj se mjeri inteligencija.

Zašto se mjeri inteligencija?

Procijenjivanje inteligencije najčešće se vrši prilikom upisa u školu, u svrhe profesionalne orjentacije, kliničke svrhe i prilikom selekcije kandidata za posao. Prilikom upisa u školu glavni cilj je utvrditi da li je dijete sposobno da obavlja mentalne aktivnosti koje se od njega očekuju na tom uzrastu. Viši IQ je povezan sa istrajnošću, interesovanjem za školu i željom za učenjem. Takođe, skor na testu inteligencije se pokazuje kao najbolji prediktor za uspjeh na poslu, te je danas često uključen u selekciji prilikom zapošljavanja.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.