Hidajeta Glavinić dobitnica Specijalnog priznanja Kantona Sarajevo za razvoj ritmičko-sportske gimnastike

0

Hidajeta Glavinić dobitnica je Specijalnog priznanja od Sportskog saveza Kantona Sarajevo za doprinos u razvoju ritmičko – sportske gimnastike u Kantonu Sarajevo.

Hidajeta  Glavinić, rođena 03.06.1961. godine u Sarajevu. Od maja 2015.godine je predsjednica  Upravnog odbora Gimnastičkog saveza Federacije BiH. Od septembra 2018.godine  obavlja funkciju i selektora BiH za ritmičku gimnastiku.

Od 2016. godine profesionalno zaposlena u Klubu ritmičko – sportske gimnastike “Olimpik”, a u septembru, 2018.godine navršilo se 40. godina trenerske karijere u sportskoj i ritmičkoj gimnastici.

Učesnica je i Svjetskog prvenstva u Njemačkoj sa svjim takmičarkama Amilom Hodžić i Deom Muminović.

KRSG “Olimpik” pod njenim rukovodstvom u Zenici, zajedno sa ostalim Udruženjima, oborio je svjetski (Ginisov rekord) rekord u oblačenju šarenih čarapa.

Organizator je 16 Internacionalnih turnira  –   takmičenja u ritmičkoj gimnastici.

Poseban doprinos dala u humanitarnim aktivnostima kao i u besplatnoj školi ritmičke gimnastike za Općinu Novi Grad.

KRSG „Olimpik“  pod  njenim rukovodstvom u zajedničkom porjektu sa Fakultetom sporta iz Sarajeva učestvovao na Prvom sajmu sporta koji je održan 25.10.2018.godine. koji je namjenjen djeci sa posebnim potrebama.

Organizator je i Bosanskohercegovačkih “Gimestrada” –  festival sportske  i ritmičke gimnastike, klasičnog baleta, akrobatike, modernog plesa,strečiga, sportskog aerobika…

2018.GODINE  DOBITNICA   NAGRADE  ZA  ŽIVOTNO DJELO

DOBITNICA ZLATNE  PLAKETA od JU “Peta gimnazija”

Završila IV gimnaziju na Ilidži a potom Fakultet sporta u Sarajevu.

1987. godine završila i drugi fakultet u Zagrebu – Centar “Suvag” . Na Fakultetu  Defektologije – smjer surdopedagogija se osposobila se za rad sa djecom oštećena sluha i govora na predmetu “Stimulacije pokretom”.

Dugogodišnji  stručni saradnik u časopisu “Mostovi” koji je namjenjen djeci oštećena sluha  govora I djeci koja imaju problema sa govornom komunikacijom.

Hidajeta Glavinić, profesor sporta, 40 godina trener sportske a potom ritmičke gimnastike.
Nakon 33 godine rada u prosvjeti, napustila  rad u Petoj gimnaziji i prosvjeti  kako bi  još više  dala svoj doprinos  gimnastici i sportu. Radila u O.Š. “Meša Selimović”, u Zavodu za slušnu i govrnu rehabilitaciju djece oštećena sluha i govora “Nemanja  Vlatković” a zatim u Petoj – sportskoj gimnaziji u Sarajevu na poslovima profesora sporta, medicinske antroplogije , osnovama sportskog treninga i na poslovima voditelja  nastavnog procesa za sportska usmjerenja.

Kao  voditelj  nastavnog  procesa  u  Petoj – Sportskoj gimnaziji  poseban  doprinos dala u radu sa vrhunskim sportistima i reprezentativcima  svih sportskih disciplina.
Autor mnogih naučnih radova, projekata  Državnog  i Međunarodnog  karaktera.

Cijeli život posvetila sportu, gimnastici , uvođenju i unapređenje modernih metoda i tehnologija u sportu i nastavnom procesu.

Autor  je  knjige” Ritmičke  stimulacije za djecu  oštećena  sluha i govora”.

Ratne 1994. Zbog  okolnosti u kojima  se našao naš  grad, počinje raditi u O.Š. “ Meša Selimović “ kao prof.sporta i rukovodilac  ritmičke sekcije . Pod njenim rukovodstvom  škola  je na takmičenju ritmičke gimnastike i modernog  pleas  uvijek  osvajala  prva  mjesto na Općini  i na Kantonu kao i Specijalna priznanja .

1998. kada počinje sa radom Sportska gimnazija i u njoj radila kao profesor sporta i  rukovodilac ritmičke gimnastike  a zatim i kao zamjenik direktora…Na ovim poslovima mnogo doprinijela razvoju sporta i ritmičke gimnastike . Sve  vrijeme osvajala prva , druga mjesta i speijalna  priznanja za  oblast sporta i  ritmičke gimnastike .
Radno  iskustvo u Petoj gimnaziji je  pararelno i sa angažmanom u O.Š.Fatima Gunić” u kojoj  17 godina radi kao rukovodilac ritmičke sekcije .

Vlasnica mnogih priznaja iz sportske i ritmičke gimnastika u bivšoj  državi Jugoslaviji a zatim i Bosni i Hercegovini.

Sudija je najvišeg Državnog ranga – NACIONALNI SUDIJA I (prvi nivo).

Pod njenim rukovodstvom  nakon dugogodišnjeg treniranja mnoge ritmičarke su danas uspješne djevojke, majke, a neke od njih i perspektivne i uspješne  trenerice .aerobika, fitnesa, ritmička gimnastike …

Komentari
Podijeli

Comments are closed.