Džana Kapić: Važno je da u svakom danu nađemo vrijeme za sebe

0

Svake godine se 10. oktobra obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja sa ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja. Ovogodišnja tema Svjetskog dana glasi “Mladi ljudi i mentalno zdravlje u mijenjaju svijeta”.

Pripremila: Džana Kapić, diplomirana psihologinja

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog poremećaja. Ono je definisano kao stanje blagostanja u kojem svaka osoba ostvaruje svoj potencijal, nosi se sa svakodnevnim stresom života, da može produktivno raditi i u mogućnosti je da doprinosi svojoj zajednici.

“Mentalne bolesti sve su prisutnije u našoj okolini zbog brojnih kako direktnih tako i indirektnih faktora, utjecaja savremenog života i rada, stresni i traumatski događaji, negativnog utjecaja tehnologije, raznih supstanci i aditiva u prehrani…”- navodi Kapić.

Traženje pomoći od stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja u našoj sredini još uvijek je nažalost tabu tema što ima za posljedicu pojavu različitih psihičkih poremećaja, pojavu psihosomatskih oboljenja i slično.

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije 2020. godine depresija će biti druga najčešća bolest u svijetu. Izvještaji govore da je depresija glavni uzrok bolesti ljudi od 10 do 19 godina. Treći po redu uzork smrti adolestenata je samoubistvo, odmah iza saobraćajnih nesreća i AIDS-a. To se sve događa jer ne njegujemo dovoljno bitan dio zdravlja – mentalno zdravlje.

“Da bi se očuvalo mentalno zdravlje, potrebno je da razumijemo vlastita osjećanja, misli i povedemo računa o mentalnoj higijeni, kao i što vodimo o ličnoj higijeni. Povedemo računa o kontroli emocionalnih reakcija, strukturiranju konflikta, razvijanju tolerancije, pristupu stresnim situacijama, približavanje imaginarne, realne i očekivane slike o sebi, racionalan pristup kognitivnim procesima, šemama i odlukama.” – ističe Džana Kapić, diplomirana psihologinja.

Važno je da u svakom danu nađemo nešto dobro, nađemo vrijeme za sebe same, vrijeme za opuštanje, razmišljanje o sebi i prihvatanja vlastitih vrlina i slabosti, smijeh.

Izuzetno je važno da imamo jasnu sliku stvarnog i idealnog „ja“. Ukoliko postoji velika razlika između idealnog „ja“ i stvarnog „ja“ osoba dobiva osjećaj krivnje koji vodi u nizak nivo sampouzdanja.

“Samopouzdanje nam je od izuzetne važnosti jer nas motiviše da radimo bolje, ostvarujemo zacrtane ciljeve i napredujemo.  Sa druge strane izuzetno je važno da naučimo prepoznati stresore u životu i ne uplašimo se potražiti pomoć kada se sami ne možemo izboriti sa problemom. Naučite da prepoznate, prihvatite i pobjedite svaki izazov što život donosi.” – navodi Kapić.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.