Dr Talović: Kvantnom medicinom liječi se čovjek kao cjelina, a ne dijagnoza

0

Kvantna medicina je kvalitativno nov i savremeni pristup u dijagnostici i terapiji. Zasniva se na otkriću biološke rezonance i koristi znanja iz medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike.

“To je nova grana medicine koja omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku i liječenje bolesti u svim oblastima medicine.” – navodi mr.sci.dr. Anes Talović, specijalista medicine rada i sporta.

Za razliku od klasične medicine koja liječi bolesti, kvatno-informaciona medicina se bavi stanjem zdravlja organizma i sistemom samoregulacije, samoizlečenja.

To je holistička medicina koja vraća i održava organizam u stanje balansa koje nazivamo zdravljem. Za svakog ima poseban, individualni pristup. Neinvazivna je i nema kontraindikacija. Liječi se čovjek kao cjelina a ne dijagnoza.

Svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja emituje specifične elektromagnetne talase idealne frekvence kao rezultat biohemijskih procesa u njoj. Kada se ta frekvenca promijeni uslijed dejstva spoljnih i unutrašnjih faktora mijenjaju se i biohemijski procesi što dovodi do nastanka bolesti.

Bolest ne nastaje odmah, ona ima 4 faze. Prva je informaciona koja prelazi u drugu, energetsku, i te dvije faze mogu da otkriju samo aparati kvantne medicine. Tek u trećoj se vide promijene u laboratoriji a u četvrtoj je klinički evidentna bolest koja često traži doživotnu medikamentoznu terapiju.

“Cilj kvatne medicine je da spriječi da od početne disfunkcije iz prve dvije faze dođe do nastanka oboljenja jer nekoliko mjeseci i godina prije pojave psihosomatskih bolesti u organizmu već postoji informacija u obliku poremećaja elektromagnetnog spektra ćelija, pa se bolesti mogu predvidjeti i spriječiti.” – ističe dr Talović.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.