Dr. Anes Talović: Otežano disanje povezano sa vježbom

0

Medicina za sport i vježbanje (SEM) je široka specijalnost koja se preklapa s više različitih područja.

Pripremio: mr.sci.dr. Anes Talović, specijalista medicine rada i sporta

Možda je jedan od najviše zanemarenih aspekata SEM kardiološko-respiratorna fiziologija i vitalna uloga koju ima na izvedbi. U nastavku su predstavljene dvije ključne tačke:

  1. stanje vježbom inducirane laringealne opstrukcije (EILO) je važan diferencijal za otežano disanje vezano uz vježbu.
  2. različiti testove koji se koriste za dijagnosticiranje astme i EILO.
Nije svako otežano disanje inducirano vježbom astma

Svi kliničari, posebno oni koji rade sa sportistima, trebaju biti spremni na susret sa pacijentima s pritužbama na disanje vezano uz vježbe. Astma je zajednički i dobro utemeljeni uzrok bronhokonstrikcije inducirane vježbanjem (EIB). Unatoč smjernicama koje ukazuju na uporabu objektivnih testova za dijagnozu, studije ukazuju na to da se astma često dijagnosticira samo na temelju simptoma. Ne upotreba objektivnih testova za potvrđivanje dijagnoze može dovesti do nepravilno dijagnosticiranih drugih stanja kao astme, što može dovesti do toga da pcijent korisiti na nepotrebne lijekove, što rezultirala gubitkom resursa NHS-u i koštaju pacijentu zbog propisivanja.

Iako postoje mnogi uzroci simptoma otežanog disanja izazvanog vježbom  jedan od najzanimljivijih stanja jeste “Vježbom inducirana lariingealna opstrukcija” (EILO). EILO je sužavanje grkljana tijekom intenzivne vježbe, tipično sekundarne abnormalne primjene supraglottskih ili aritenoidnih struktura (Nawia 2015). Temeljni uzrok ovog stanja je nepoznat. Klinička svojstva EILO-a su monofono inspiratorno otežano disanje, stridor, dispneja, kašalj, stezanje grla / prsnog koša i disfonija. Postoji ograničen dokaz u liječenju EILO-a, ali čini se da većina pacijenata ima koristi od individualiziranog obrazovanja u izbjegavanju iritacije laringsa, poboljšana higijene laringsa, fizioterapija i govorna i jezična terapija.

Međutim, vjerovatno postoji previše preklapanja između prisutnosti EIB-a i EILO-a. Vrijedno je imati na umu da ako pacijent ne reagira na lijekove protiv astme, oni mogu imati EILO, kao i astmu i zahtijevati liječenje oba stanja.

Astma je čest uzrok nedostatka zraka i otežanog disanja induciranog vježbanjem, druge dijagnoze treba uzeti u obzir i mogu se pojaviti pored astme. Poticanje ljudi da budu aktivni od vitalne je važnosti i ako respiratorni uvjeti zaustavljaju pacijente da vježbaju, moramo proaktivno pristupiti njihovu liječenju, a to može uključivati i ne davanje inhalatora svima koji dolaze sa otežanim disanjem.

 

  • Nije svako otežano disanje inducirano vježbanjem astma.
  • Važno je pojasniti više o tome što znači “otežano disanje”. Na primjer, je li inspiratorno ili ekspiratorno.
  • EILO je važan uzrok respiratornih simptoma induciranih vježbanjem kod mladih sportaša, čiji se simptomi često zamjenjuju sa astmom.

 

 

Komentari
Podijeli

Comments are closed.