Dr. Amina Ibrahimović Mahmutović: Osoba sa neliječenom tuberkulozom može zaraziti 10-15 ljudi

0

Prema Nacionalnom i Međunarodnom kalendaru zdravlja, treća sedmica septembra obilježava se kao Sedmica borbe protiv tuberkuloze i plućnih bolesti.

Cilj obilježavanja jeste podizanje svijesti o tuberkulozi, jednim od vodećih svjetskih zdravstvenih izazova, kao i važnosti suzbijanja i liječenja tuberkuloze i drugih respiratornih bolesti.

Tim povodom razgovarali smo sa dr. Aminom Ibrahimović – Mahmutović, koja je pored ostalog veoma aktivna edukatorica posebno mladih o načinu prevencije i prenosa tuberkuloze.

ZdraviPortal: Šta je tuberkuloza?

Tuberkuloza je kapljična infekcija koja se razvija nakon udisanja sitnih kapljica koje u zrak dospijevaju kašljanjem ili kihanjem osobe zaražene Mycobacterium tuberculosis. Uzročnik tuberkuloze je Mycobacterium tuberculosis ili Kohov bacil.

Dr. Amina Ibrahimović Mahmutović

Dr. Amina Ibrahimović Mahmutović

ZdraviPortal: Da li će infekcija preći u bolest?

Zavisi od veličine infektivne doze (npr.koliko je bacila inhalirano) kao i od odbrambene sposobnosti inficirane osobe. U nekim slučajevima infekcija brzo progredira u  bolesti dok u drugim slučajevima bolest može ostati “uspavana” sa nekoliko “spavajućih” bacila koje odbrana drži pod kontrolom. Neko kasnije stanje smanjene odbrane organizma npr.zbog neuhranjenosti, zbog komorbiditeta kao što je HIV infekcija, bolesnici na hemoterapiji ili kod bolesnika nakon transplantacije organa koji uzimaju imunosupresive ili samo starošću mogu se “uspavani” bacili probuditi, razmnožavati i uzrokovati bolest. Tkiva i organi koji se odlikuju visokom saturacijom kiseonika posebno su pogodni za razmnožavanje ovih bakterija. To su prije svega gornji dijelovi pluća, mozak, kralješci, bubrezi i duge kosti.

ZdraviPortal: Koji su glavni razlozi za globalno opterećenje tuberkulozom?

Siromaštvo, neodgovarajuće otkrivanje novih slučajeva kao i neadekvatna dijagnostika i liječenje,demografske promjene (porast stanovništva u svijetu, izbjeglice, migraciona kretanja), komorbiditeti (npr.uticaj pandemije HIV-a zbog imunokompromitiranosti organizma) kao i pojava rezistentnih sojeva Mycobacterium tuberculosis.

Tuberkuloza je zarazna bolest koja se širi sa osobe na osobu putem zraka. Osoba sa neliječenom tuberkulozom može zaraziti 10-15 ljudi godišnje, kašljući u njihovoj blizini.

ZdraviPortal: Kakvi simptomi mogu ukazivati na prisustvo tuberkuloze?
  • blagi kašalj i povišena tjelesna
  • temperatura
  • umor
  • gubitak težine
  • krv u iskašljaju
  • noćno znojenje
ZdraviPortal: Koji su načini dijagnosticiranja?

Analiza iskašljaja (sputuma)- jedini je siguran način postavljanja dijagnoze jer konačna dijagnoza plućne tuberkuloze mora biti potvrđena izolacijom M. tuberculosis iz sputuma. Tu je i Tuberkulinski kožni test, kao i radiološke pretrage, bronhoskopija, biopsija…

ZdraviPortal: Na koji način se odvija liječenje?

Liječenje tuberkuloze zahtjeva higijensko-dijetski pristup (ležanje u postelji,često provjetravanje prostorija, pojačana prehrana) i medikamentozni pristup. Tuberkuloza se liječi po šestomjesečnom ili osmomjesečnom režimu ovisno o stadiju bolesti. Terapija se sprovodi međusobnom kombinacijom veoma potentnih lijekova čija su glavna svojstva baktericidnost,sposobnost  sterilizacije i sposobnost spriječavanja rezistencije.

ZdraviPortal: Šta je najbolja prevencija?

Prema Zakonu o obaveznoj imunizaciji BiH  (kao zemlje sa srednjom incidencom oboljevanja od tuberkuloze) BCG vakcina je obavezna po rođenju, a najkasnije do druge godine života. Revakcinacija nije ovim zakonom predviđena jer ne sprječava ekstenzivne forme tuberkuloze.

(Zdravi Portal)

Komentari
Podijeli

Comments are closed.