Dijabetes i trudnoća: Važno je uočiti bolest na vrijeme!

0

Dijabetes ili šećerna bolest je hronični poremećaj metabolizma glukoze, koji dovodi do poremećaja metabolizma masti i proteina. Uzrok je genetski faktor, razni štetni činioci, loši uslovi života, a posljedica je apsolutan ili relativan nedostatak inzulina.

Ako se dijabetes ne liječi, progresivno oštećuje krvne sudove, dolazi do poremećaja rada bubrega, srca, očiju, nerava itd.

Trudnice mogu imati dva oblika dijabetesa, hronični sa kojima ulaze u trudnoću i gestacijski koji se javlja kao posljedica graviditeta i traje koliko i drugo stanje. Trudnički dijabetes je posljedica hormonskog disbalansa i nestaje čim se hormoni vrate na normalan nivo. Zato je važno da se bolest na vrijeme otkrije i primijeni odgovarajuća terapija. Lijek izbora u trudnoći je inzulin, podijeljen u više doza. Oralni antidijabetici su kontraindikovani, mogu da dovedu do anomalija kod ploda. Ipak, bez obzira na pozitivan ishod liječenja trudničkog dijabetesa, ove žene u kasnijem dobu češće obolijevaju od dijabetesa tipa dva.

Kod pretilih, hiperinzulinemičnih i na inzulin otpornih žena, kao i kod mršavih žena sa relativnim nedostatkom inzulina veće su šanse da se razvije gestacijski dijabetes ili dijabetes koji započinje u trudnoći. Gestacijski dijabetes se razvija kod 1 do 3 % svih trudnoća.

Dijabetes prije trudnoće, pregestacijski, ima 0,2 do 0,3 % trudnica. Može da uzrokuje komplikacije kod majke i ploda, ali to zavisi od težine i dužine bolesti, kao i uspjeha terapije u postizanju normalnih vrijednosti glikemije prije i tokom trudnoće. Vrlo je važno da u periodu začeća glikemija bude dobra, da ne bi došlo do neželjenog ishoda trudnoće. Od ključne je važnosti i program planiranje začeća, koji podrazumijeva da je partner spreman da vodi računa o bolesti partnerke.

Suština u normalizaciji glikemije je da se prilikom začeća postigne idealan nivo šećera, odnosno najbliži idealnom, uz primjenu inzulinske pumpe, koja se ne koristi samo za vrijeme trudnoće već i kada se završi. Primjena inzulinskih pumpi omogućava da se šećer kreće u željenom nivou, tako da se negativne posljedice smanjuju na nivo zdravih trudnica, majka i plod su sigurniji. Na ovaj način mogu se kontrolisati i komplikacije do kojih dovodi dijabetes, prije svega bolesti srca i krvnih sudova, bubrega, retine oka. Pojava eklampsije je takođe ozbiljan problem u trudnoći, u pitanju je povišen krvni pritisak koji može da uzrokuje krvarenje i gubitak ploda.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.