“Deža vu” – snažan utisak da je osoba već vidjela nešto što zapravo vidi prvi put

0

Koliko puta vam se dogodilo da imate osjećaj da ste nešto već vidjeli, osjetili ili doživjeli?

“Deža vu” (fr.  “već viđeno”) ili promnezija (grč. “predsjećanje”) predstavlja snažan utisak da je osoba već vidjela nešto što zapravo vidi prvi put.

Sigmund Frojd je smatrao da novi utisak podsjeća na neki raniji, zaboravljeni, odnosno potisnuti doživljaj. Parapsiholozi smatraju da je to iskustvo koje vodi porijeklo iz prošlog života, dok će većina naučnika samo slegnuti ramenima kad se nađe pred ovim pitanjem.

Međutim, postoje naučnici koji se nalaze na istoj strani kada je u pitanju hipoteza da se “deža vu” oslanja na emocionalne rekacije koje se javljaju kao odgovori na slične događaje. Drugi, ipak smatraju da je u pitanju vremenska razlika, odnosno jaz između trenutka doživljavanja, proživljavanja i pamćenja.

Kris Mulin, britanski profesor koji se bavi izučavanjem pamćenja, smatra da “deža vu” nastaje kao posljedica miješanja, odnosno zbrke u pamćenju.

Druga hipoteza uključuje drugu moždanu grešku, ovaj put, problem je u našem sjećanju, kaže En Kliri, profesorka kognitivne psihologije na Državnom univerzitetu u Koloradu. Nešto u novoj situaciji aktivira sjećanje sličnog iskustva iz prošlosti, ali naš mozak ne uspjeva da ga se sjeti.

Upravo nas činjenica da ne postoji jedinstveno objašnjenje ovog psihološkog fenomena podsjeća koliko još treba da učimo o sopstvenoj vrsti i snazi našeg uma.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.