Danas je Međunarodni dan ljudskih prava! – Svi imamo jednaka prava!

0

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je  10. decembar za Dan ljudskih prava  1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda svijeta“ na dvije godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.

  1. decembra, ljudi i države širom svijeta slave donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948). Ovog ključnog datuma u modernoj historiji, nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata.

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih nacija i obezbjedilo je osnovnu filozofiju za mnoge pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji su usljedili. Rezolucija 217A (III) usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija proglašava Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima zajedničkim standardom dostignuća za sve ljude i nacije, sa težnjom da svaki dio društva, imajući stalno na umu ovu Deklaraciju promoviše poštovanje za ova prava i slobode putem obrazovanja.

Organizacije i pojedinke/ci koriste Dan ljudskih prava kao priliku da obilježe potpisivanje ovog historijskog dokumenta kao i da promovišu principe koje Deklaracija sadrži. Prema bivšoj visokoj komesarki za ljudska prava Meri Robinson, Dan ljudskih prava predstavlja „priliku da se pokaže da principi Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima nisu samo teoretski ili apstraktni.“

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.

UN Konvencija o pravima djeteta uvodeći dijete kao subjekt međunarodnog prava i zaštite, uspostavlja temelje novog odnosa prema djeci i posebno insistira na četiri osnovna principa, pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes, pravo na izražavanje mišljenja i učešće u svakom postupku koji se njega tiče i pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.