CROA Sarajevo: „Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE!“

0

Projekat „Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE!“ koje realizuje Udruženje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA Sarajevo, a koji je podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kao i Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Cilj projekta je povećati stepen sigurnosti djece u obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona/Hercegovačko-neretvanske županije i Srednjebosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

Do sada su održane prve radionice „Edukacija prosvjetno – pedagoškog osoblja“ u sva tri kantona, kao i radionice „Ambasadori drugarstva“ U Kantonu Sarajevo kao i Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna, dok će se u Hercegovačko – neretvanskom kantonu/Hercegovačko – neretvanskoj županiji održati u narednom periodu.

Škole učesnice iz Kantona Sarajevo:

 • JU OŠ „Malta“
 • JU OŠ „Grbavica I“
 • JU „Treća osnovna škola“ Ilidža
 • JU „Četvrta gimnazija“ Ilidža
 • JU „Srednjoškolski centar Vogošća“ Vogošća
 • JU OŠ „Pofalići“
 • JU OŠ „Čengić Vila I“
 • JU OŠ „Aleksa Šantić“

Škole učesnice iz Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna:

 • JU OŠ „Kiseljak“ Kiseljak
 • JU „Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf
 • JU Srednja škola „Nikola Šop“ Jajce
 • JU „Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola“ Travnik

Škole učesnice iz Hercegovačko – neretvanskog kantona/ Hercegovačko – neretvanske županije

 • JU OŠ „Čapljina“
 • JU OŠ „Vladimira Pavlovića“ Čapljina
 • Srednja škola „Čapljina“

Također, u sklopu projekta održane su radionice i za predškoslki uzrast, tj.sa vrtićima u sva tri kantona i to u vrtiću „Cernica“ Mostar; vrtić „Mostar“ Mostar; vrtić „Liliput“ Travnik; BH centar za obrazovanje vrtić „San“ Sarajevo i BH centar Predškolska ustanova Sarajevo vrtić „Vogolino“ Vogošća.

U narednom periodu planirane su: 1. Edukativne radionice za učenike; 2. Učeničke lokalne akcije pod sloganom „Škola sigurna za svako dijete“ i 3. Otvoreni forum „Škola sigurna za svako dijete“.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.