Certificirani polaznici četvrte Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

0

Udruženje za demokratski razvoj „ProActa“01.02.2018.g.i Pravni fakultet u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Kabinetom premijera Kantona Sarajevo, organizirali su certificaranje polaznika četvrte Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u prostorijama Pravnog fakulteta.

Tom prilikom prisutnim se obratila dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, prof.dr.Hajrija Sijerčić-Čolić koja je polaznicima dodjelila certifikate o stečenom znanju.

Akademija je organizirana za 40 studeneta sa 7 fakulteta Univerziteta u Sarajevu čije oblasti tretiraju maloljetničko prijestupništvo kako bi se izgradio multidisciplinarni pristup  u edukaciji i  praktičnoj primjeni usvojenih znanja, te potakli studenti da budu educirani  o ovoj problematici na cjelovit način, da razumiju uloge i odgovornosti vlastite profesije u preveniranju problematike maloljetničkog prijestupništva, te uloge i odgovornosti drugih profesija.

Sedam modula koji su sadržavali teorijska predavanja i praktične vježbe vodili su univerzitetski profesori i praktičari iz ove oblasti o sljedećim temama:
„Prevencija maloljetničke delinkvencije: programi zasnovani na dokazima“; „Rizična ponašanja-prikaz slučajeva; „Krivično – pravna zaštita maloljetnika u sukobu sa zakonom“; „Praktični značaj pravovremene dijagnostike za efikasan tretman poremećaja ponašanja“; „Mentalno zdravlje i nasilje“; „Mogućnost primjene policijskog upozorenja u domenu prekršajnog prava“; “Sport, slobodno vrijeme i mladi“;„Razvoj sporta kroz institucionalnu  podršku“; “Djeca i mladi u riziku” “Alternativne mjere za djecu u sukobu sa zakonom-problemski orijentisan pristup medija i medijska podrška”„Pisanje projekta” i “Projektno lobiranje”.

Uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, planirano je da studenti primjene stečena  kroz sadržaj aktivnosti „Kreativni i aktivni“ koji podrazumjeva edukativne radionice sa srednjoškolcima.

Komentari
Podijeli

Comments are closed.